Data science

Heeft u zich ooit afgevraagd of u uw bedrijf sterker zou kunnen maken door beter gebruik te maken van alle gegevens die u verzamelt? Onze diensten rondom analytics helpen u om een volgende stap te maken in uw bedrijfsvoering.

Wat is analytics?

Analytics (data-analyse) is het geheel van methoden, softwaretools en vaardigheden waarmee informatie kan worden gewonnen uit gegevens. In algemene zin omvat data-analyse de volgende stappen:

  • Bepalen welke vragen er beantwoord moeten worden. Naar welke informatie bent u op zoek? Het nadenken over deze vraag brengt vaak al veel nieuwe inzichten. De professionals van VORtech zijn in staat om u in het denkproces te begeleiden en uit te dagen.
  • Het vinden van de juiste gegevens. Vaak bevatten de gegevens die u heeft de nodige fouten en overbodige zaken. Voordat er een zinvolle analyse op de data gedaan kan worden moet de data eerst opgeschoond worden. Dat is een kritische stap omdat er ook weer niet teveel weggegooid mag worden. Omgekeerd is het ook vaak nodig om op zoek te gaan naar aanvullende gegevens omdat juist door het combineren van data nieuwe informatie te vinden is.
  • Het analyseren van de data. Dit omvat een breed scala aan technieken en tools om tot geldige en adequate antwoorden te komen. Dat gaat van eenvoudige trendanalyse, (auto)correlaties en clustering tot het fitten van complexe stochastische modellen. Vaak zijn meerdere technieken nodig om tot een goed resultaat te komen.
  • Het vertalen van de resultaten naar uitvoerbare adviezen. Wat betekenen de uitkomsten precies (en wat betekent het niet)? En wat kan uw bedrijf ermee? Ook bij deze laatste, cruciale stap zullen de medewerkers van VORtech graag met u meedenken.

Onze diensten

VORtechers hebben grotendeels een achtergrond in de toegepaste wiskunde en zijn vaak ook op dat gebied gepromoveerd. Hierdoor hebben we een brede kijk op data-analyse en ruime ervaring met de technische en methodologische uitdagingen die het veld biedt. Maar meer nog dan dat zijn we professionals die meedenken en met u op zoek gaan naar een maximaal rendement op uw investering.

Op hoofdlijnen bedienen we klanten op drie manieren:

  1. Advisering. We kunnen u adviseren over de mogelijkheden en onmogelijkheden van data-analyse en de beste aanpak van een analytics project. Ook tijdens of na een analytics project staan we u graag terzijde voor een second opinion.
  2. Versterking van uw team. We kunnen als versterking optreden voor uw analytics team. Voltijds detacheren doen we in principe niet omdat we vinden dat onze mensen het meeste leren door veel verschillende projecten te doen. Dat is voor de meeste van onze klanten geen bezwaar: ze zien juist de meerwaarde van de brede ervaring die onze mensen hebben. Daardoor hoeven ze niet fulltime bij u aanwezig te zijn om toch veel op te leveren.
  3. Ontwikkeling van software tools voor analytics. We zijn sterk in het ontwikkelen en verbeteren van goede en snelle softwarecodes, onder meer voor data-analyse. We werken met verschillende programmeertalen en softwareomgevingen, afhankelijk van wat de voorkeur is van onze klanten en wat het beste is voor het vraagstuk.
  4. Complete analytics projecten. Dit is wat we het liefste doen. Een compleet data-analyse project geeft ons de mogelijkheid om stap voor stap met u te werken aan een maximaal resultaat.

VORtech heeft een Engelstalige brochure beschikbaar over analytics: Analyzing the world around us.

Daarnaast publiceren we regelmatig blog posts over Analytics.

Geïnteresseerd?
Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking. Het gesprek met u is voor ons als zodanig al waardevol omdat we ook graag kennismaken met uw toepassingen en vraagstelling. Dus aarzelt u niet om ons uit te nodigen.
Neem contact op