Uitbreiden

In bestaande rekenprogrammatuur ontwikkelen we nieuwe functionaliteit. Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij de bestaande programmatuur.

Software is nooit af

Vaak wordt VORtech ingeschakeld voor het uitbreiden van bestaande software.

Veel van de programmatuur waaraan we werken heeft al een lange geschiedenis. Heel vaak is de basis van de code al gelegd in de jaren ’80 van de vorige eeuw. Daarbij gaat het meestal om programmatuur die belangrijk is voor de bedrijfsvoering. In de loop van de jaren is er daarom al veel bij geprogrammeerd en ook nu zijn uitbreidingen of aanpassingen soms essentieel om:

  • nieuwe vragen uit de markt te kunnen beantwoorden,
  • nieuwe inzichten in het vakgebied te verdisconteren of
  • een betere gebruikerservaring te bieden voor een nieuwe generatie.

Dit soort programmatuur is bijna altijd zo omvangrijk dat een volledige herontwikkeling niet haalbaar is. De bulk van ons werk bestaat dan ook uit het maken van aanpassingen en uitbreidingen aan bestaande, complexe software.

VORtech als ervaren partner voor rekenprogrammatuur

Dankzij hun achtergrond en brede ervaring zijn onze software ontwikkelaars in staat om zich snel in te werken in een bestaande applicatie, ook al is die nog zo complex en worden er nog zulke geavanceerde wiskundige methoden, algoritmen en data-structuren gebruikt. Ook als het programmatuur betreft die niet netjes opgezet is, wat zeker bij oudere programmatuur vaak het geval is.

Vanwege hun speciale kennis en expertise op het gebied van rekenintensieve, complexe software zijn onze ontwikkelaars bij uitstek geschikt voor het bouwen van uitbreidingen aan dit soort programmatuur. Bij het ontwikkelen van uitbreidingen en aanpassingen letten we vooral op:

  • De aansluiting met de bestaande programmatuur: de originele architectuur en programmeerstijl moet zoveel mogelijk gerespecteerd worden (tenzij die heel slecht is).
  • Het goed documenteren van de uitbreiding binnen de bestaande documentatiestructuur.
  • Het testen van de originele functionaliteit van de programmatuur om te voorkomen dat we dingen stuk maken.
  • Het toevoegen van testen voor de nieuwe functionaliteit.
  • Het trainen van gebruikers zodat ze op de juiste manier omgaan met de nieuwe functionaliteit.

En uiteraard zullen we niet nalaten om suggesties te doen voor het verbeteren van de bestaande programmatuur, om daarmee de kosten voor het onderhoud te reduceren en om risico’s op foute uitkomsten weg te nemen.

Geïnteresseerd?
Als u denkt dat onze ontwikkelaars u kunnen helpen bij het uitbreiden van uw programmatuur, neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Neem contact op