25-jarig jubileum

VORtech viert dit jaar haar 25-jarig jubileum. Van een bescheiden begin is het bedrijf uitgegroeid tot een dynamisch bedrijf dat onderscheidend is in het ontwikkelen en verbeteren van software voor voorspellingen, simulaties, optimalisaties en analyses. Hoogtepunt van de viering is een symposium in september waarin het toenemende operationele gebruik van modellen en algoritmen centraal staat.

Een bescheiden begin

Bij de start van het bedrijf was nauwelijks te voorzien welke vlucht dit initiatief zou nemen.

Het bedrijf werd opgericht door twee promovendi van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Delft: Edwin Vollebregt en Mark Roest. Ze hadden elkaar leren kennen tijdens hun promotie. Ze werkten toen samen aan het versnellen van de waterbewegingsmodellen van Rijkswaterstaat. Edwin hield zich vooral bezig met de numerieke algoritmen. Mark richtte zich op het parallelliseren van de programmatuur.

Software Optimization

De oprichters van VORtech in 1996

Aan het eind van de promotietijd constateerden ze dat ze hun werk allebei leuk vonden maar liever niet in het onderzoek bleven. Er was niet een logische werkgever waar je dit werk kon doen en beiden hadden nog weinig financiële verplichtingen. Dat maakte het beginnen van een eigen bedrijf een reële optie. Rijkswaterstaat moedigde dit aan omdat ze graag hulp wilde bij het uitrollen van de aangepaste programmatuur. Een launching customer was dus ook in beeld.

Dat leidde uiteindelijk tot de gang naar de Kamer van Koophandel op de dag voor Koninginnedag. De naam kwam voort uit de eerste letters van de achternamen van de oprichters (VOllebregt en ROest), aangevuld met ‘iets technisch’. De associatie van VORtech met vortex (draaikolk) gaf het geheel wat dynamisch en verwees mooi naar het promotiewerk aan waterstromingen.

Het VORtech team in 2020

Een gestage groei

Een brede klantenkring en langdurige relaties met onze klanten hebben we altijd veel belangrijker gevonden dan snel groeien in het aantal werknemers. We hebben dan ook steeds ingezet op zulke langdurige relaties en dat lukt ons ook goed: klanten blijven lang bij ons. De relatie evolueert vrijwel altijd tot een hecht partnerschap waarin de klant de domeinkennis levert, VORtech de kennis van rekenprogrammatuur en we samen waardevolle nieuwe software ontwikkelen.

Het feit dat klanten bij ons blijven betekent wel dat elke nieuwe klant leidt tot een groei in de werkvoorraad. En daarmee tot een groei in het personeelsbestand. Ook op dat vlak is de langdurige relatie maatgevend. Onze allereerste medewerker is nog steeds bij ons en we vieren regelmatig jubilea van collega’s die 10 jaar bij ons zijn. Die stabiliteit in bezetting is ook van waarde voor onze klanten: de medewerkers die we inzetten raken goed ingewerkt en men leert elkaar goed kennen.

Nu, bij het 25 jarig jubileum, zijn we met zo’n 25 medewerkers. Dat zijn vrijwel allemaal mensen met een academische achtergrond en een groot deel is ook gepromoveerd.  Het zijn zeker niet allemaal wiskundigen of IT’ers. De meeste collega’s komen uit een ander vakgebied zoals werktuigbouwkunde, chemie of natuurkunde. Maar ze delen een enthousiasme en talent voor het maken van rekenprogrammatuur.

Toonaangevend

De tijd is gunstig geweest voor VORtech. Waar we 25 jaar geleden een heel kleine niche bedienden, is onze markt met de jaren sterk gegroeid. Doordat de beschikbare rekenkracht sterk groeide werd het gebruik van computermodellen steeds gangbaarder in tal van industrieën en bij overheden.

De laatste jaren hebben trends als smart manufacturing, digital twins en machine learning geleid tot een verdere sterke groei in onze markt. Veel bedrijven zijn bezig om hun losse stukken programmatuur, scripts, Excelfiles en datastromen om te vormen tot volledig geautomatiseerde pipelines voor operationele voorspellingen en analyses.

Dat operationele gebruik stelt hoge eisen aan de programmatuur. En dat is nou precies waar VORtech sterk in is. Binnen Nederland is VORtech een toonaangevend bedrijf op dit vlak. Waar de markt voor een belangrijk deel bediend wordt door detacheerders is VORtech een organisatie die als partner voor haar klanten opereert. We kunnen teams samenstellen met precies de goede expertise en met een inzet die past bij de klantbehoefte. Dus niet een enkele ontwikkelaar die 40 uur per week beziggehouden moet worden, maar de juiste expert op het juiste moment ook al is die expertise maar een paar uur nodig.

Wat VORtech verder onderscheidt van de concullega’s is haar voortdurende focus op een hoog kennisniveau van de medewerkers gekoppeld aan het uitproberen van nieuwe methoden en technieken. Door goede banden met universiteiten en door deelname aan onderzoeksprojecten proberen we voortdurend voeling te houden met de laatste ontwikkelingen. Op die manier kunnen we inschatten wanneer een techniek rijp is om in de praktijk toegepast te worden en kunnen we onze klanten het beste adviseren.

Symposium 25 jarig jubileum: “Computer modellen op de werkvloer: naar Digital Twins en verder”

Om het 25-jarig jubileum met onze klanten te vieren, organiseren we op dinsdagmiddag 28 september een symposium rondom computermodellen en algoritmen voor operationeel gebruik.  Daarbij kijken we terug naar waar we vandaan komen, maar vooral ook vooruit naar de ontwikkelingen die er aan komen.

De specifieke uitdagingen die het operationele gebruik met zich meebrengen zullen een rode draad zijn. Denk daarbij aan de snelheid en betrouwbaarheid van de programmatuur, en de vaak slechte kwaliteit van de data die beschikbaar is. We zullen stilstaan bij de enorme ontwikkelingen die gaande zijn om met die uitdagingen om te gaan. Multicores, multiprocessors en GPU’s maken het rekenen veel sneller. Ook nieuwe algoritmen kunnen een enorme winst opleveren. Machine learning maakt het mogelijk om voorspellingen en analyses te doen waarvoor een expliciet wiskundig model ontbreekt, en kan de traditionele modellen soms vervangen. En ontwikkelingen in cloud technologie maken het mogelijk om programmatuur schaalbaarder en robuuster op te zetten dan voorheen.

Meer informatie over het symposium is hier te vinden. Als u erbij wilt zijn kunt u zich hier aanmelden.