Reistijden voor de Binnenvaart

VORtech heeft in opdracht van 4shipping samen met andere partijen reistijdverwachtingen opgesteld voor de binnenvaart. Daarbij is vooral aandacht geschonken aan het voorspellen van de vertraging bij sluizen.

Door de app van 4shipping kunnen schippers gemakkelijker een lading vinden die ze rendabel kunnen vervoeren. Daarbij zijn accurate reistijdvoorspellingen nodig. Op basis daarvan kunnen schippers inschatten of het zinvol is om naar de lading toe te varen. Om tot een betrouwbare reistijdvoorspellingen te komen moet er met verschillende dingen rekening gehouden worden, o.a. met wachttijden voor sluizen en met de bevaarbaarheid van de waterwegen.

De klant

4shipping ontwikkelt online tools voor de binnenvaart. Daarmee helpt het schippers om meer nuttige lading te vervoeren, om het werk te vereenvoudigen en om de bedrijfsvoering te optimaliseren.

De uitdaging

Door de App van 4shipping kunnen schippers gemakkelijker een lading vinden die ze rendabel kunnen vervoeren. Daarvoor is het wel nodig dat schippers weten of het zinvol is om naar de lading toe te varen en hoeveel tijd ze dat gaat kosten. Om dat te bepalen moet er rekening gehouden worden met wachttijden voor sluizen en met de bevaarbaarheid van de waterwegen.

De oplossing

VORtech heeft in samenwerking met 4shipping en andere toeleverende partijen een grote hoeveelheid vervoersgegevens uit de binnenvaart geanalyseerd. Op basis van deze gegevens is een voorlopig model opgesteld om de reistijd voor een willekeurige route te voorspellen. Het model is op zo’n manier in de App verwerkt, dat iteratieve verbeteringen gemakkelijk in productie kunnen worden genomen.

Het resultaat

Het nieuwe algoritme zal binnenkort beschikbaar komen in de 4shipping App. Daarmee hebben binnenvaartschippers extra mogelijkheden gekregen om in te schatten of ze een lading moeten gaan ophalen.