Optimaliseren van investeringskeuze

Bedrijven die veel infrastructuur beheren moeten jaarlijks besluiten welke investeringen ze gaan doen om de infrastructuur in optimale conditie te houden. Daarbij zijn er altijd meer wensen dan het budget toelaat. Hoe maak je dan een verantwoorde keuze?

Investeren in infrastructuur

Bedrijven die veel assets beheren zullen jaarlijks moeten investeren om hun assets in goede conditie te houden. Daarbij moeten bij het assetbeheer scherpe keuzes gemaakt worden, want het budget is beperkt.

Voor een groot bedrijf als netwerkbeheerder TenneT is die afweging nauwelijks meer handmatig te maken. Daarom gebruikt TenneT voor het assetbeheer een optimalisatietool van UMS Group, waarmee een optimale afweging gemaakt wordt tussen alle voorstellen. VORtech heeft geholpen om deze tool uit te breiden zodat er nu ook een afweging over meerdere jaren tegelijk kan worden gemaakt.

Een nieuwe formulering van het vraagstuk

In nauw overleg met verantwoordelijken van Tennet en experts van de UMS Group heeft VORtech vastgesteld wat er verandert aan het optimalisatievraagstuk als het niet meer over een enkel jaar gaat maar over meerdere jaren. De belangrijkste veranderingen zijn:

  • Projecten kunnen heen en weer geschoven worden in de tijd. In de oude situatie kon alleen besloten worden om een project wel of niet te doen in een bepaald jaar.
  • Een project kan opgesplitst worden in meerdere delen die eventueel met tussenpozen ingepland kunnen worden.
  • Er moet rekening gehouden worden met kostprijsontwikkelingen, bijvoorbeeld voor de benodigde grondstoffen.

Hergebruik van de bestaande oplosmethode

VORtech heeft deze extra eisen verwerkt in aangepaste wiskundige beschrijving van het optimalisatievraagstuk. Door een slimme keuze te maken in de manier waarop de aanpassingen zijn gedaan, hoefde er geen nieuwe methode te worden gevonden voor het oplossen van het uitgebreidere vraagstuk. Inmiddels draait de nieuwe software naar behoren.

Heeft u een wiskundig vraagstuk?
Lees over onze wiskundige consultancy of neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.
Neem contact op