Minder vergeefse huisbezoeken

VORtech heeft een analyse gemaakt van de keren dat monteurs vergeefs aanbellen. Door gebruik te maken van de vaste patronen in deze vergeefse thuisbezoeken kan een flinke reductie bereikt worden in het aantal keer dat een monteur voor een dichte deur staat.

Ondanks verbeteringen in het proces om afspraken met klanten te maken, komt het nog regelmatig voor dat monteurs voor een dichte deur staan. Analyse van deze vergeefse huisbezoeken leert dat er patronen te vinden zijn in de kans dat de monteur voor een dichte deur staat. Door deze patronen te gebruiken bij de planning, kan veel verloren tijd en frustratie voorkomen worden.

De klant

PTI biedt services voor het managen van buitendiensten, zoals bijvoorbeeld meteropnemers en installateurs. Ze zet in op data science om de processen rondom de buitendienst efficiƫnter te maken.

De uitdaging

Een van de belangrijkste inefficiƫnties van de buitendienst is het feit dat klanten die bezocht moeten worden niet altijd thuis blijken te zijn. Deels wordt dat opgevangen door mensen zelf hun afspraak te laten inplannen of te verzetten. Maar je kunt nog verder gaan. Het zou nuttig zijn als de reis van een buitendienstmedewerker zodanig gepland zou kunnen worden dat hij zoveel mogelijk mensen thuis aantreft.

De oplossing

VORtech heeft een forse dataset van historische gegevens van huisbezoeken geanalyseerd en in het klantgedrag een aantal patronen gevonden die bruikbaar zijn in de planning. Met verrijkte adresgegevens kan per demografisch gebied een thuiskans worden uitgerekend. Door deze kans mee te nemen in bestaande planningssoftware kan de route worden geoptimaliseerd, zodanig dat de buitendienstmedewerker zoveel mogelijk klanten thuis aantreft op een dag.

Het resultaat

Naar schatting zal het aantal keren dat de buitendienst tevergeefs aanbelt met 5% gereduceerd kunnen worden. Dat betekent een bijbehorende reductie in de kosten die daarmee gemoeid zijn.

PTI en VORtech zijn een langdurige samenwerking aangegaan waarin VORtech PTI helpt om nog betere diensten aan haar klanten te leveren door gebruik te maken van data science.