Monitoringssystemen

Vaak maken rekenmodellen deel uit van monitoringssystemen of voorspelsystemen. Zo’n systeem dient dan om processen te monitoren of om operationeel voorspellingen uit te brengen. VORtech kent dit soort systemen en weet hoe ze opgezet en onderhouden moeten worden.

Computermodellen maken vaak deel uit van een monitoringssysteem of voorspelsysteem. Dat betekent voor ons als scientific software engineers dat we rekening moeten houden met de context waarin het model draait.

Strenge eisen aan het model

Als een computermodel onderdeel is van een monitoringssysteem of voorspelsysteem dan worden er extra zware eisen aan gesteld:

  • Robuustheid Het computermodel mag niet stuklopen maar moet altijd een valide antwoord geven.
  • Betrouwbaarheid De uitkomsten van het computermodel moeten in alle gevallen redelijk betrouwbaar zijn.
  • Snelheid Het computermodel moet een zo goed mogelijke berekening in een zo kort mogelijke tijd doen.
  • Gebruik van metingen Het computermodel moet in staat zijn om gebruik te maken van binnenkomende metingen.

VORtech is in staat om al deze aspecten goed mee te nemen in haar werk. Zie ook onze expertise op het gebied van High Performance Computing en Observaties en Modellen.

Sturen en optimaliseren

Vaak is het doel van het monitoringssysteem of voorspelsysteem om iets in de werkelijkheid te sturen of te optimaliseren. Dit sturingsvraagstuk is uiteindelijk een wiskundig vraagstuk. VORtech kent de algoritmen die nodig zijn om het op te lossen. We kunnen daarin adviseren, maar we zijn ook prima in staat om sturingsalgoritmen en optimalisatie-algoritmen efficiënt te implementeren.

Data inwinnen en visualiseren

Een monitoringssysteem of voorspelsysteem bestaat niet alleen uit een rekenmodel. Het omvat ook veel functionaliteit voor het geautomatiseerd inwinnen van gegevens die nodig zijn. Daarnaast zijn er voorzieningen nodig om de ingewonnen gegevens en de modelresultaten op een inzichtelijke manier te presenteren aan de gebruiker. Ook deze aspecten van operationele systemen kent VORtech door en door. We hebben al voor diverse klanten data-inwinsystemen en monitoringsystemen ontwikkeld.

Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com