Informatie uit data halen

In de technisch-wetenschappelijke sector wordt steeds meer data gegenereerd. Het analyseren van deze gegevens en het omzetten ervan in betrouwbare en zinvolle informatie is een kerncompetentie van VORtech

Gegevens die worden ingewonnen via sensoren of via apps worden pas waardevol als er relevante informatie uit wordt verkregen. Daarvoor is een correct gebruik van de juiste analyse technieken nodig. Omdat het tegenwoordig vaak om grote hoeveelheden gegevens gaat, moet de verwerking ook gebeuren met de juiste software en de meest efficiënte algoritmen.

Wat houdt data analyse in?

Bij VORtech verstaan we onder analyse: het afleiden van informatie uit gegevens. Denk daarbij aan het vaststellen van de oorzaken van het falen van een apparaat. Of het detecteren van subtiele veranderingen in een tijdserie die duiden op een verandering van het onderliggende proces.

Om de informatie uit de gegevens af te leiden wordt gebruik gemaakt van allerlei wiskundige analyse methoden. Om het verband tussen gegevens te ontdekken worden correlaties uitgerekend. Om een tijdserie te modelleren wordt vaak gebruik gemaakt van ARIMA modellen of statespace modellen. Als de gegevens worden gegenereerd door een proces dat op zichzelf geen willekeurige variatie vertoont, dan ligt een regressietechniek voor de hand. Kortom: afhankelijk van het vraagstuk worden andere analysegereedschappen gebruikt.

Daarbij is een goed begrip van deze methoden essentieel. Bij verkeerd gebruik is er een groot gevaar dat de verkeerde conclusies worden getrokken. Als toevallige meetfouten niet op de juiste manier worden verwerkt dan kan de conclusie helemaal afhankelijk blijken te zijn van die meetfouten. Soms ook zijn de gegevens onvoldoende om een goede conclusie te trekken. De data-analysten van VORtech weten wat er wel en wat er niet gezegd kan worden op basis van de data. U heeft immers niets aan informatie die niet betrouwbaar is.

Wat de analyse van big data zo anders maakt

Statistische technieken behoren al lang tot het standaardgereedschap van ingenieurs. Wat er de afgelopen jaren veranderd is, is vooral de schaal waarop gegevens beschikbaar komen. Enerzijds komt dat door het goedkoper worden van sensoren en de vorderingen op het gebied van (draadloze) data-uitwisseling. Anderzijds worden er ook steeds vaker gegevens vastgelegd door Apps, waarmee ingenieurs en operators in detail kunnen vastleggen wat ze in het veld tegenkomen. Dat kunnen meetwaarden zijn, maar ook foto’s en video’s en zelfs stukken tekst.

Dat betekent dat het tegenwoordig vaak gaat om grote hoeveelheden gegevens, in een grote variëteit van vormen die met relatief hoge snelheid binnenkomen. Dat stelt nieuwe eisen aan de analyse-tools en -technieken. Bij VORtech kennen we de algoritmen en softwareplatformen die in staat zijn om zo’n stroom van gegevens te verwerken. We zijn in staat om die op een efficiënte manier te implementeren in uw eigen programmatuur. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van open source bouwstenen zodat u geen dure licenties hoeft aan te schaffen de analyses te kunnen uitvoeren.

Mogen we u helpen om uw big data te analyseren?

Neem vrijblijvend contact met ons op. We zullen graag in een kennismakingsgesprek verkennen welke mogelijkheden er voor u zijn.