Ontwikkelen van Kunstmatige Intelligentie

De afgelopen jaren zijn er grote ontwikkelingen geweest op het gebied van machine learning en kunstmatige intelligentie. VORtech past deze technieken toe op vraagstukken in de technisch-wetenschappelijke sector.

Veel processen kunnen geautomatiseerd worden met machine learning en kunstmatige intelligentie. Het gebruik van deze technieken biedt mogelijkheden om processen efficiƫnter en effectiever te maken.

Wat is machine learning en wat is kunstmatige intelligentie?

Van deze begrippen bestaan veel verschillende definities. Voor VORtech houdt machine learning in dat een computerprogramma op basis van gegevens leert om een bepaalde uitkomst te produceren. Een beetje zoals je een muis kunt leren om op een knopje te drukken om eten te krijgen. Bij kunstmatige intelligentie gaat het meer om het handelen van de computer: de computer geeft adviezen of stuurt apparaten aan op een manier die we als intelligent of slim ervaren.

Een voorbeeld. Een drinkwaterbedrijf heeft gegevens over het waterverbruik in een gebied. Met behulp van machine learning kan een applicatie ontwikkeld worden die een goede voorspelling geeft van het waterverbruik in de toekomst. Op basis daarvan kunnen operators besluiten of er meer of minder druk op het systeem moet worden gezet. De operators kunnen zich daarbij laten adviseren door een kunstmatige intelligentie: een applicatie die hen vertelt wat waarschijnlijk de beste actie is die ze kunnen doen.

Technisch gezien zijn machine learning en kunstmatige intelligentie niet zo helder gescheiden. De adviezen of handelingen van de kunstmatige intelligentie worden vaak deels gegenereerd door een algoritme dat met machine learning getraind is. Anderzijds kan kunstmatige intelligentie verder gaan dan alleen datgene wat de machine learning doet. Een intelligente reisplanner kan bijvoorbeeld meerdere reisopties met elkaar vergelijken waarbij elke reistijdvoorspelling op zich verkregen wordt uit ervaringsdata door middel van van machine learning.

Wat kunnen deze technieken voor u betekenen?

De technische vooruitgang op het gebied van machine learning en kunstmatige intelligentie biedt nieuwe mogelijkheden. Die zitten vooral op het gebied van procesautomatisering en optimalisatie. Een veel gebruikte toepassing is bijvoorbeeld predictive maintenance: op basis van continue gemeten gegevens bepaalt een applicatie het beste moment waarop onderhoud aan een machine gepleegd kan worden. Of het bepaalt de best mogelijke instellingen van een apparaat.

Hoe moeilijk is dat?

VORtech kent de technieken om toepassingen te ontwikkelen rondom machine learning en kunstmatige intelligentie. Soms is het ontwikkelen van zo’n toepassing verrassend eenvoudig. Bijvoorbeeld als de gegevens goed en betrouwbaar zijn en de uitkomst die eruit afgeleid moet worden redelijk simpel is. Dan zijn simpele technieken afdoende en kan er snel resultaat geboekt worden. Maar in de praktijk is het vaak een stuk ingewikkelder. In dat geval moeten meer geavanceerde technieken gebruikt worden, die zich ook minder makkelijk laten toepassen. Kortom: het hangt helemaal van de toepassing af.

Wat kost het?

De kosten van een data science project hangen zijn op te splitsen in kosten voor hardware (in het geval van zeer veel data of zeer complexe modellen moet er wellicht rekentijd op de cloud worden gekocht), kosten voor het softwareplatform (wij maken vrijwel uitsluitend gebruik van open source platformen, waardoor hier geen kosten gemaakt hoeven worden), en uren die gemaakt worden op het model of de datatoplossing te ontwikkelen. De tijd die het kost om een dataoplossing te ontwikkelen hangt sterk samen met de toepassing. De toepassing die we voor u ontwikkelen wordt ook uw eigendom. Dus u betaalt alleen voor de inspanning die nodig is om de toepassing te ontwikkelen en betrouwbaar te maken.

Heeft u interesse?

Als u wilt weten wat machine learning en kunstmatige intelligentie voor u kunnen betekenen, neem dan contact met ons op. We vertellen u graag in een vrijblijvend kennismakingsgesprek wat de mogelijkheden zijn.