VORtech data science
Machine learning engineering is de expertise om machine learning applicaties te ontwikkelen en te deployen. Van het opzetten van data pipelines, het ontwikkelen en trainen van het model en overdracht naar de gebruiker. De kennis en vaardigheden die nodig zijn voor operationeel gebruik van machine learning.

Data science en machine learning in de techniek

Technische Toepassingen

Data science, machine learning en kunstmatige intelligentie bieden nieuwe mogelijkheden om installaties en constructies te monitoren, aan te sturen en te onderhouden.

Waarom VORtech Data Science?

Wat maakt VORtech bijzonder als data science bedrijf? En hoe werkt VORtech met u samen om tot een maximaal resultaat te komen? U leest het hier.

Data Science Projecten

Deze projecten laten zien wat er met data science mogelijk is voor bedrijven in de nutssector en technische sector. VORtech realiseert samen met u nieuwe mogelijkheden.

Projecten

Reistijden voor de Binnenvaart

VORtech heeft in opdracht van 4shipping samen met andere partijen reistijdverwachtingen opgesteld voor de binnenvaart. Daarbij is vooral aandacht geschonken aan het voorspellen van de vertraging bij sluizen.

Minder vergeefse Huisbezoeken

VORtech heeft een analyse gemaakt van de keren dat monteurs vergeefs aanbellen. Door gebruik te maken van de vaste patronen in deze vergeefse thuisbezoeken kan een flinke reductie bereikt worden in het aantal keer dat een monteur voor een dichte deur staat.

Inzichten voor Waterschappen

Waterbeheerders bij waterschappen hebben de verantwoordelijkheid over een complex watersysteem waarbij de impact van maatregelen niet altijd direct duidelijk is. Daarom hebben beheerders behoefte aan meer inzicht in de onderlinge relaties tussen allerlei grootheden in en om hun beheergebied.

Onze diensten

Part time detachering

VORtech hecht aan een goede samenwerking met uw eigen experts, zowel met uw data scientists als met uw domeinexperts. We werken dan ook graag bij u op kantoor.

Ontwikkelen van data science applicaties

De hoeveelheid data die wordt gegenereerd in de technische en wetenschappelijke sector groeit gestaag. Het ontwikkelen van applicaties om die data om te werken tot nuttige informatie is de kerncompetentie van VORtech.

Data science advies

Veel bedrijven zoeken nog naar de juiste manier om data science in te zetten. VORtech ondersteunt u graag bij het verkennen van de mogelijkheden en bij het opzetten van proefprojecten.

Blog posts

The Business of Big Data
What if you are, say, an engineering company with loads of experience in building complex installations but without any data science background. Where do you start?
Waarom modellen gebruiken als je data hebt?
Is het einde van de traditionele manier van wiskundig modelleren in zicht? Moeten specialisten op dit gebied een nieuwe baan gaan zoeken?
Data science voor nutsbedrijven: uitdagingen en kansen
Data analytics is voor nutsbedrijven een krachtig hulpmiddel om de klantvraag te voorspellen en de communicatie met de klant te verbeteren.