Starten met Data Science

Data science biedt veel kansen maar het toepassen ervan is niet eenvoudig. Met deze eerste stappen maakt u een goede start en legt u een stevige basis voor verdere ontwikkelingen.

Veel bedrijven worstelen met de vraag hoe ze kunnen starten met het toepassen van data science. Vaak bestaat het idee dat er een expert losgelaten moet worden op de beschikbare data en dat de rest dan vanzelf gaat. Dit kan inzicht geven, maar het meeste haalt u uit uw data science als dit werkelijk knelpunten in uw bedrijf oplost. Daarom moet u eerst zelf definiëren wat u van data science verwacht.. Met deze vijf stappen maakt u een goede start.

Stap 1. Ga na wat uw belangrijkste doelstelling is
Data science is een middel om uw bedrijfsdoelstellingen te behalen. Dat betekent dat elk data science project begint met het formuleren van een bedrijfsdoelstelling. Dat kan zijn dat u uw klanten sneller of betere informatie wilt bieden. Of dat u onderhoudskosten omlaag wilt brengen. Of het aantal productiefouten wilt verminderen. VORtech biedt een workshop van een halve dag om met u te kijken hoe doelstellingen zo geformuleerd kunnen worden dat data science er iets mee kan. Neem contact met ons op als u daar meer informatie over wilt hebben.

Stap 2. Ga na welke informatie daarbij kan helpen
Zodra u weet wat u wilt bereiken, is de volgende stap om vast te stellen welke informatie nodig is om die doelstelling te behalen. Als u bijvoorbeeld het aantal productiefouten wilt verminderen, zult u waarschijnlijk willen weten wat de duurste productiefouten zijn, wat de oorzaken daarvan zijn en hoe je die inzichtelijk kunt maken. Daarbij is het van belang dat u deze informatie ook daadwerkelijk kunt gebruiken om actie te ondernemen. Onze consultants helpen u graag bij deze analyse. Deze tweede stap levert u een aantal mogelijke startpunten voor data science projecten op.

Stap 3. Ga na of de benodigde data beschikbaar is of beschikbaar gemaakt kan worden
Denk daarbij niet alleen aan de data die binnen uw bedrijf beschikbaar is, maar ook naar de mogelijkheid om open data in te zetten of om data in te kopen. De experts van VORtech weten wat er in bepaalde vakgebieden te koop is. Kijk naar de kosten die gemaakt moeten worden om de benodigde data beschikbaar te maken. Als die kosten niet opwegen tegen de verwachte voordelen, dan kan er bij stap 1 misschien beter een andere doelstelling worden gekozen.

Stap 4. Geef opdracht aan de data scientist
Nu wordt het tijd om de experts aan het werk te zetten, bijvoorbeeld door een data scientist van VORtech in te huren. U heeft immers een concrete informatievraag en u heeft een overzicht van de beschikbare data om de informatie te leveren. Nu gaat de data scientist aan het werk om de data te ontsluiten en op te schonen. Vervolgens zal de data scientist een algoritme ontwikkelen om de gevraagde informatie op de juiste manier uit de data te halen. Daarbij kan hij of zij putten uit een rijk arsenaal van methoden en tools. Veel van die tools zijn gratis open source beschikbaar. Zeker in de beginfase van het werken met data science is het beter om nog even geen dure commerciële tools aan te schaffen.

Stap 5. Probeer uit en verbeter
De data scientist heeft een stuk software opgeleverd dat de gevraagde informatie operationeel kan produceren. In de praktijk blijkt dat de eerste implementatie de vraag naar extra mogelijkheden oproept. Door te ontdekken wat er kan met data science, willen de gebruikers vaak meer informatie en een nog betere aansluting op de praktijk van alle dag. Dit wordt gedaan in iteraties van het eerste prototype totdat het product volledig aan de verwachtingen voldoet. De VORtech data scientist helpt u om na afloop van het project de vaardigheden in huis te hebben om zelf verder te gaan met de resultaten.

Kunnen we u helpen?
De genoemde stappen zijn in praktijk niet eenvoudig. We hebben deze al met tal van bedrijven doorgemaakt en weten maar al te goed hoe lastig het kan zijn om een goed data science project te definiëren. We ondersteunen u graag met onze ervaring. Klik hier voor meer informatie over onze adviesdiensten.

Bent u geinteresseerd?
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek
Neem contact op