Een nieuwe mijlpaal: 25 jaar VORtech

VORtech viert dit jaar haar 25-jarig jubileum. Na een bescheiden begin is het bedrijf uitgegroeid tot een dynamisch bedrijf dat onderscheidend is in het ontwikkelen en verbeteren van software voor voorspellingen, simulaties, optimalisaties en analyses. Hoogtepunt van de viering is een symposium in september waarin het toenemende operationele gebruik van modellen en algoritmen centraal staat.

Een bescheiden begin
VORtech werd in 1996 opgericht door twee promovendi van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Delft: Edwin Vollebregt en Mark Roest. Ze hadden elkaar leren kennen tijdens hun promotie, waarin ze samenwerkten aan het versnellen van de waterbewegingsmodellen van Rijkswaterstaat. Edwin hield zich vooral bezig met de numerieke algoritmen. Mark richtte zich op het parallelliseren van de programmatuur.

Aan het eind van de promotietijd constateerden ze dat ze hun werk allebei leuk vonden maar liever niet in het onderzoek bleven. Maar er was geen logische werkgever waar je dit werk kon doen. Dan maar een eigen bedrijf beginnen?

Er was weinig startkapitaal nodig en beiden hadden nog weinig financiële verplichtingen dus het risico was niet zo heel groot. Vanuit Rijkswaterstaat werd dit aangemoedigd omdat ze graag hulp wilden bij het uitrollen van hun aangepaste programmatuur. Een launching customer was dus ook in beeld.

Dat leidde uiteindelijk tot de gang naar de Kamer van Koophandel op de dag voor Koninginnedag. De naam komt voort uit de eerste letters van de achternamen van de oprichters (VOllebregt en ROest), aangevuld met ‘iets technisch’. De associatie van VORtech met vortex (draaikolk) gaf het geheel wat dynamisch en verwees mooi naar het promotiewerk aan waterstromingen.

VORtech in 2005

VORtech in 2005, met 9 medewerkers

Een gestage groei
Snel groeien is nooit het doel geweest van VORtech. De essentie was altijd om leuk en uitdagend werk te doen en topkwaliteit te leveren. Maar in de loop van de jaren is gebleken dat ons enthousiasme en betrokkenheid bij klanten ervoor zorgt dat we voortdurend blijven groeien. Als een klant eenmaal met ons gaat werken dan blijft ze meestal langdurig bij ons. Iedere nieuwe klant zorgt daarmee voor een structurele toename van de orderportefeuille.

Daarmee groeit dan ook het personeelsbestand. Ook op dat vlak is de langdurige relatie maatgevend. Onze allereerste medewerker is nog steeds bij ons en we vieren regelmatig jubilea van collega’s die 10 jaar bij ons zijn. Die stabiliteit in bezetting is ook van waarde voor onze klanten: de medewerkers die we inzetten raken goed ingewerkt en men leert elkaar goed kennen.

Nu, bij het 25-jarig jubileum, zijn we met zo’n 25 medewerkers. Dat zijn vrijwel allemaal mensen met een academische achtergrond en een groot deel is ook gepromoveerd.  Het zijn zeker niet allemaal wiskundigen of IT’ers. De meeste collega’s komen uit een ander vakgebied zoals werktuigbouwkunde, chemie of natuurkunde. Maar ze delen een enthousiasme en talent voor het maken van rekenprogrammatuur.

VORtech in 2010

VORtech in 2010, met 14 medewerkers, voor het kantoor in de Torenhove

Toonaangevend
De tijd is gunstig geweest voor VORtech. Waar we 25 jaar geleden een heel kleine niche bedienden, is onze markt met de jaren sterk gegroeid. Doordat de beschikbare rekenkracht sterk groeide werd het gebruik van computermodellen steeds gangbaarder in tal van industrieën en bij overheden.

De laatste jaren hebben trends als smart manufacturing, digital twins en machine learning geleid tot een verdere sterke groei in onze markt. Veel bedrijven zijn bezig om hun losse stukken programmatuur, scripts, Excelfiles en datastromen om te vormen tot volledig geautomatiseerde pipelines voor operationele voorspellingen en analyses. Dat operationele gebruik stelt hoge eisen aan de programmatuur. En dat is nou precies waar VORtech sterk in is. Binnen Nederland is VORtech een toonaangevend bedrijf op dit vlak.

Waar de markt voor een belangrijk deel bediend wordt door detacheerders is VORtech een organisatie die als partner voor haar klanten opereert. We kunnen teams samenstellen met precies de goede expertise en met een inzet die past bij de klantbehoefte. Dus niet een enkele ontwikkelaar die 40 uur per week beziggehouden moet worden, maar de juiste expert op het juiste moment ook al is die expertise maar een paar uur nodig.

Wat VORtech verder onderscheidt van de concullega’s is haar voortdurende focus op een hoog kennisniveau van de medewerkers, gekoppeld aan het uitproberen van nieuwe methoden en technieken. Door goede banden met universiteiten en door deelname aan onderzoeksprojecten proberen we voortdurend op te hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Op die manier kunnen we inschatten wanneer een techniek rijp is om in de praktijk toegepast te worden en kunnen we onze klanten het beste adviseren.

Jubileumsymposium: “Computermodellen op de werkvloer: naar Digital Twins en verder”
Om het 25-jarig jubileum met onze klanten te vieren, organiseren we op dinsdagmiddag 28 september een symposium rondom computermodellen en algoritmen voor operationeel gebruik.  Daarbij kijken we terug naar waar we vandaan komen, maar vooral ook vooruit naar de ontwikkelingen die er aan komen.

De specifieke uitdagingen die het operationele gebruik met zich meebrengen zullen een rode draad zijn. Denk daarbij aan de snelheid en betrouwbaarheid van de programmatuur, en de vaak slechte kwaliteit van de data die beschikbaar is. We zullen stilstaan bij de enorme ontwikkelingen die gaande zijn om met die uitdagingen om te gaan. Multicores, multiprocessors en GPU’s maken het rekenen veel sneller. Ook nieuwe algoritmen kunnen een enorme winst opleveren. Machine learning maakt het mogelijk om voorspellingen en analyses te doen waarvoor een expliciet wiskundig model ontbreekt, en kan de traditionele modellen soms vervangen. En ontwikkelingen in cloud technologie maken het mogelijk om programmatuur schaalbaarder en robuuster op te zetten dan voorheen.

Meer informatie over het symposium is hier te vinden.

VORtech in 2020, met 25 medewerkers, voor het huidige kantoor aan de Westlandseweg in Delft

Weekendje weg
Natuurlijk vieren we deze mijlpaal ook onder elkaar. Op 29 april, de dag van de oprichting, hebben we het officiële jubileummoment online met elkaar gevierd.

Maar het echte feest komt in september als we met elkaar een weekend gaan doorbrengen in Zeeland. Met een teamspel (‘Cuba Libre’) en een zeiltocht op de Oosterschelde gaan we er een paar dagen lekker tussenuit. Ook een mooie gelegenheid om elkaar op een andere manier te leren kennen.

Alleen nog even hopen dat het weer en de Corona-ontwikkelingen meewerken. Maar we zijn van nature optimistisch.