Projecten

Beheer SIMONA

VORtech heeft gedurende meer dan 15 jaar een belangrijke rol gespeeld in het beheer van programmatuur die Rijkswaterstaat gebruikt voor haar watermanagement.

Lekkages vinden in leidingen

De lokatie van lekkages in een leidingnetwerk kan gevonden worden door een slimme combinatie van metingen met een rekenmodel van het netwerk.

Hoogwater voorspelsysteem

VORtech heeft, samen met het kennisinstituut Deltares, voor Rijkswaterstaat een nieuw voorspelsysteem ontwikkeld voor hoogwatervoorspellingen: FEWS-Noordzee. Dit nieuwe systeem brengt een reeks aan nieuwe technische ontwikkelingen bij elkaar.

Monitoren rioleringen

Het Nederlandse rioolstelsel is lang, meer dan 10.000 km. Om de toestand van het riool te monitoren wordt nu veel gebruik gemaakt van visuele inspecties. Dat is duur en maar matig effectief. VORtech heeft samen met ingenieursbureau Witteveen+Bos methoden ontwikkeld waarmee de monitoring grotendeels automatisch kan worden gedaan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van metingen die relatief makkelijk te doen zijn of zelfs al beschikbaar zijn.

Klimaatmodel IMAGE uitbreiden

Het IMAGE model beschrijft de wereldwijde klimaatveranderingen die het gevolg zijn van menselijk handelen. VORtech heeft een aantal uitbreidingen aan dit model mogen maken.

Lichthinder

Bij het opstellen van een verlichtingsplan voor bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk is het van belang dat de normen voor lichthinder niet overschreden worden. VORtech heeft een applicatie ontwikkeld waarmee de verwachte lichthinder van het verlichtingsplan zichtbaar gemaakt wordt in foto's van het gebied.

Software versnellen: LOTOS-EUROS

LOTOS-EUROS is een pakket waarmee de concentratie van stoffen zoals ozon, fijnstof en aerosolen wordt berekend voor de onderste laag van de atmosfeer. Het wordt ondermeer gebruikt voor de dagelijkse voorspellingen van de luchtkwaliteit. De belangrijkste stukken van het pakket waren al geparallelliseerd. Toch heeft VORtech in opdracht van het KNMI de rekensnelheid nog eens met 30% weten te verhogen.

Optimaliseren van investeringskeuze

Bedrijven die veel infrastructuur beheren moeten jaarlijks besluiten welke investeringen ze gaan doen om de infrastructuur in optimale conditie te houden. Daarbij zijn er altijd meer wensen dan het budget toelaat. Hoe maak je dan een verantwoorde keuze?

Cursus Scientific Software Engineering

Het ontwikkelen van programmatuur voor grootschalige berekeningen en simulaties vergt speciale vaardigheden van de ontwikkelaar. VORtech verzorgt een cursus waarin nieuwe en ervaren software developers geleerd wordt wat er nodig is om op een verantwoorde manier rekensoftware te ontwikkelen.

WaterCorrelator

De WaterCorrelator is een innovatieve softwaretool voor verbeterd waterbeheer door gebruik van verborgen informatie in beschikbare data.