Projecten

Een digital twin voor het binnenklimaat in datacenters

4DCOOL is een digital twin voor het binnenklimaat in de serverruimtes van datacenters. Het geeft een actueel en nauwkeurig 3D beeld van de temperatuur en luchtstroming. Daarnaast kunnen operators 4DCOOL gebruiken om what-if scenario's te draaien om zo de beste instellingen voor de koeling te vinden.

Versnelling van het doorrekenen van waterkeringen

Rijkswaterstaat beoordeelt van tijd tot tijd of de Nederlandse waterkeringen sterk genoeg zijn. Speciaal daarvoor heeft Rijkswaterstaat een rekeninstrument laten ontwikkelen: Hydra-Ring. VORtech heeft hieraan mogen bijdragen door de programmatuur flink te versnellen.

Hoogwater voorspelsysteem

VORtech heeft, samen met het kennisinstituut Deltares, voor Rijkswaterstaat een nieuw voorspelsysteem ontwikkeld voor hoogwatervoorspellingen: FEWS-Noordzee. Dit nieuwe systeem brengt een reeks aan nieuwe technische ontwikkelingen bij elkaar.

Inzichten voor Waterschappen

Waterbeheerders bij waterschappen hebben de verantwoordelijkheid over een complex watersysteem waarbij de impact van maatregelen niet altijd direct duidelijk is. Daarom hebben beheerders behoefte aan meer inzicht in de onderlinge relaties tussen allerlei grootheden in en om hun beheergebied.

Monitoren rioleringen

Het Nederlandse rioolstelsel is lang, meer dan 10.000 km. Om de toestand van het riool te monitoren wordt nu veel gebruik gemaakt van visuele inspecties. Dat is duur en maar matig effectief. VORtech heeft samen met ingenieursbureau Witteveen+Bos methoden ontwikkeld waarmee de monitoring grotendeels automatisch kan worden gedaan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van metingen die relatief makkelijk te doen zijn of zelfs al beschikbaar zijn.

Beheer SIMONA

VORtech speelt al meer dan 15 jaar een belangrijke rol in het beheer van programmatuur die Rijkswaterstaat gebruikt voor haar watermanagement.

Klimaatmodel IMAGE uitbreiden

Het IMAGE model beschrijft de wereldwijde klimaatveranderingen die het gevolg zijn van menselijk handelen. VORtech heeft een aantal uitbreidingen aan dit model mogen maken.

Analyse van uitruktijden

Voor de Brandweer heeft VORtech een data analyse uitgevoerd om de uitruktijden te onderzoeken. Daarmee kunnen interne processen verbeterd worden.

Lichthinder

Bij het opstellen van een verlichtingsplan voor bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk is het van belang dat de normen voor lichthinder niet overschreden worden. VORtech heeft een applicatie ontwikkeld waarmee de verwachte lichthinder van het verlichtingsplan zichtbaar gemaakt wordt in foto's van het gebied.

Software versnellen: LOTOS-EUROS

LOTOS-EUROS is een pakket waarmee de concentratie van stoffen zoals ozon, fijnstof en aerosolen wordt berekend voor de onderste laag van de atmosfeer. Het wordt ondermeer gebruikt voor de dagelijkse voorspellingen van de luchtkwaliteit. De belangrijkste stukken van het pakket waren al geparallelliseerd. Toch heeft VORtech in opdracht van het KNMI de rekensnelheid nog eens met 30% weten te verhogen.

Optimaliseren van investeringskeuze

Bedrijven die veel infrastructuur beheren moeten jaarlijks besluiten welke investeringen ze gaan doen om de infrastructuur in optimale conditie te houden. Daarbij zijn er altijd meer wensen dan het budget toelaat. Hoe maak je dan een verantwoorde keuze?

Minder vergeefse Huisbezoeken

VORtech heeft een analyse gemaakt van de keren dat monteurs vergeefs aanbellen. Door gebruik te maken van de vaste patronen in deze vergeefse thuisbezoeken kan een flinke reductie bereikt worden in het aantal keer dat een monteur voor een dichte deur staat.

Reistijden voor de Binnenvaart

VORtech heeft in opdracht van 4shipping samen met andere partijen reistijdverwachtingen opgesteld voor de binnenvaart. Daarbij is vooral aandacht geschonken aan het voorspellen van de vertraging bij sluizen.