Projecten

Versnelling van het doorrekenen van waterkeringen

Rijkswaterstaat beoordeelt van tijd tot tijd of de Nederlandse waterkeringen sterk genoeg zijn. Speciaal daarvoor heeft Rijkswaterstaat een rekeninstrument laten ontwikkelen: Hydra-Ring. VORtech heeft hieraan mogen bijdragen door de programmatuur flink te versnellen.

Een digital twin voor het binnenklimaat in datacenters

4DCOOL is een digital twin voor het binnenklimaat in de serverruimtes van datacenters. Het geeft een actueel en nauwkeurig 3D beeld van de temperatuur en luchtstroming. Daarnaast kunnen operators 4DCOOL gebruiken om what-if scenario's te draaien om zo de beste instellingen voor de koeling te vinden.

Versnellen rekenprogramma voor scheepsontwerp

De tijd die beschikbaar is om een nieuw schip te ontwerpen wordt steeds korter. Tegelijk worden de eisen die aan het ontwerp gesteld worden steeds strenger. Als kennisinstituut voor de scheepsbouw is Marin dan ook voortdurend bezig om de ontwerptijd terug te brengen. VORtech heeft geholpen om een van Marins belangrijkste rekenprogramma's flink te versnellen.

Slim opladen van elektrische voertuigen

Voor een startup in Amsterdam, heeft VORtech een applicatie ontwikkeld voor het slim opladen van elektrische voertuigen. Het doel is om zoveel mogelijk te laden als de elektriciteitsprijs laag is. VORtech heeft zowel het systeem als het centrale algoritme ontwikkeld.

Hoogwater voorspelsysteem

VORtech heeft, samen met het kennisinstituut Deltares, voor Rijkswaterstaat een nieuw voorspelsysteem ontwikkeld voor hoogwatervoorspellingen: FEWS-Noordzee. Dit nieuwe systeem brengt een reeks aan nieuwe technische ontwikkelingen bij elkaar.

Monitoren rioleringen

Het Nederlandse rioolstelsel is lang, meer dan 10.000 km. Om de toestand van het riool te monitoren wordt nu veel gebruik gemaakt van visuele inspecties. Dat is duur en maar matig effectief. VORtech heeft samen met ingenieursbureau Witteveen+Bos methoden ontwikkeld waarmee de monitoring grotendeels automatisch kan worden gedaan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van metingen die relatief makkelijk te doen zijn of zelfs al beschikbaar zijn.

Uitbreiden rekensoftware voor ethyleenovens

De SPYRO® software van Technip speelt van oudsher een belangrijke rol bij het ontwerp van ehtyleenovens. SPYRO® kan daarnaast ook het productieproces bijsturen tijdens de gebruiksfase. VORtech heeft een geholpen met het uitbreiden en versnellen van de online versie van de software.

Een dashboard voor watergegevens

Voor allerlei activiteiten in de kustgebieden is het van belang om een goed beeld te hebben van de stromingen en waterstanden. Daarvoor heeft VORtech een nieuwe versie van de waterberichtgevingsviewer (WB-viewer) ontwikkeld. Dit geeft het Hydro Meteo Centrum van Rijkswaterstaat een nog beter dashboard met informatie over de kustwateren.

Beheer SIMONA

VORtech speelt al meer dan 15 jaar een belangrijke rol in het beheer van programmatuur die Rijkswaterstaat gebruikt voor haar watermanagement.

Klimaatmodel IMAGE uitbreiden

Het IMAGE model beschrijft de wereldwijde klimaatveranderingen die het gevolg zijn van menselijk handelen. VORtech heeft een aantal uitbreidingen aan dit model mogen maken.

Inzichten voor Waterschappen

Waterbeheerders bij waterschappen hebben de verantwoordelijkheid over een complex watersysteem waarbij de impact van maatregelen niet altijd direct duidelijk is. Daarom hebben beheerders behoefte aan meer inzicht in de onderlinge relaties tussen allerlei grootheden in en om hun beheergebied.

Software versnellen: LOTOS-EUROS

LOTOS-EUROS is een pakket waarmee de concentratie van stoffen zoals ozon, fijnstof en aerosolen wordt berekend voor de onderste laag van de atmosfeer. Het wordt ondermeer gebruikt voor de dagelijkse voorspellingen van de luchtkwaliteit. De belangrijkste stukken van het pakket waren al geparallelliseerd. Toch heeft VORtech in opdracht van het KNMI de rekensnelheid nog eens met 30% weten te verhogen.