Hoogwater voorspelsysteem

VORtech heeft, samen met het kennisinstituut Deltares, voor Rijkswaterstaat een nieuw voorspelsysteem ontwikkeld voor hoogwatervoorspellingen: FEWS-Noordzee. Dit nieuwe systeem brengt een reeks aan nieuwe technische ontwikkelingen bij elkaar.

Het instrumentarium van de Hydro Meteo Centra

De Hydro Meteo Centra (HMC's) van Rijkswaterstaat spelen een belangrijke rol in het beschermen van ons land tegen overstromingen. Ze stellen vier keer per dag verwachtingen voor het hoogwater op en spelen een belangrijke rol in de bediening van de waterkeringen.

De HMC’s hebben een goed instrumentarium nodig om deze rol naar behoren te kunnen vervullen. Ze halen regelmatig metingen van waterstanden binnen, hebben toegang tot de meest recente weersvoorspellingen en gebruiken op grote schaal rekenmodellen. Dat alles is geïntegreerd in een gebruikersomgeving waarmee de operators van de HMC’s efficiënt hun taken kunnen uitvoeren.

Een reeks van verbeteringen

Kennisinstituut Deltares heeft voor de Hydro Meteo Centra een nieuw, modern instrument ontwikkeld: RWsOS (FEWS-Noordzee). VORtech heeft Deltares daarbij ondersteund. Het nieuwe voorspelsysteem introduceert een aantal belangrijke vernieuwingen:

  • Een nieuw model: tot voor kort werd gebruik gemaakt van een rekenmodel dat de Noordzee beschrijft met een resolutie van 10 boogminuten. In het nieuwe systeem wordt een model gebruikt met een resolutie van 2 boogminuten. Dit model is aanzienlijk nauwkeuriger en toont meer details, maar vergt wel veel meer rekenwerk. VORtech heeft meegeholpen om ervoor te zorgen dat de rekenprogrammatuur overweg kon met dit veel zwaardere model.
  • Tweewegkoppeling met detailmodel: om de situatie rond de Nederlandse haven en stormvloedkeringen nog nauwkeuriger te kunnen voorspellen, wordt gebruik gemaakt van een detailmodel voor de Zuidelijke Noordzee. Dit detailmodel is direct gekoppeld aan het grote Noordzee-model. Het gebruikt de uitkomsten van het grote model als randvoorwaarden maar levert ook zelf weer randvoorwaarden terug aan het Noordzee model. Ook hierbij heeft VORtech een belangrijke rol gespeeld.
  • Een nieuwe gebruikersomgeving: in het nieuwe instrumentarium wordt gebruik gemaakt van het Flood Early Warning System (FEWS) van Deltares. Dit biedt een configureerbare, krachtige gebruikersomgeving voor monitoringsystemen.
  • Gebruik van metingen: om de metingen goed in het model te verwerken wordt gebruik gemaakt van de OpenDA toolbox. Dat is een open source toolbox voor modelkalibratie en data-assimilatie die VORtech samen met Deltares en de TU Delft ontwikkeld heeft. OpenDA moest voor deze zeer zware toepassing nog flink aangepast worden. VORtech heeft daar een belangrijk deel van voor haar rekening genomen.
Geïnteresseerd?
Heeft u een monitoring- of voorspelsysteem (of behoefte daaraan) en wilt u weten wat we kunnen doen om zo'n systeem te verbeteren of te ontwikkelen? Lees dan over onze expertise op het gebied van monitoringsystemen of neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.
Neem contact op