Een digital twin voor het binnenklimaat in datacenters

4DCOOL is een digital twin voor het binnenklimaat in de serverruimtes van datacenters. Het geeft een actueel en nauwkeurig 3D beeld van de temperatuur en luchtstroming. Daarnaast kunnen operators 4DCOOL gebruiken om what-if scenario's te draaien om zo de beste instellingen voor de koeling te vinden.

4DCOOL is een digital twin voor het binnenklimaat in de serverruimtes van datacenters. Het geeft een actueel en nauwkeurig 3D beeld van de temperatuur en luchtstroming. Daarnaast kunnen operators 4DCOOL gebruiken om what-if scenario’s te draaien om zo de beste instellingen voor de koeling te vinden. 4DCOOL heeft laten zien dat het tot een serieuze reductie in koelingskosten kan leiden.

 

A digital twin of the indoor climate in data centers

Hoe werkt het?

4DCOOL bouwt een nauwkeurig 3D beeld van de temperatuur en stroming in de server ruimte als volgt op:

  • Een set draadloze sensoren meet de temperatuur op een aantal plekken in de server ruimte.
  • Deze sensordata wordt samengevoegd met een simulatie van de temperatuur en stroming. Deze simulatie is daarmee een nauwkeurige weergave van de feitelijke situatie.
  • A high performance implementatie van de rekenvoorzieningen zorgt voor een snelle verversing.

Omdat het simulatiemodel op ieder moment nauwkeurig aansluit bij de feitelijke situatie kan de operator vertrouwen op de voorspellingen die ermee gedaan worden in een ‘what-if’ berekening.

Bewezen technologie

4DCOOL is innovatieve technologie, maar heeft al indrukwekkende resultaten laten zien:

  • Een verlaging van de koelingskosten met € 10.000,- per maand in een state-of-the-art datacenter.
  • Onderbouwing en monitoring van aanpassingen in een ander datacenter die nodig waren om koelingsproblemen op te lossen.

Een gezamenlijke inspanning

Het 4DCOOL project is gestart op initiatief van TNO. Naast VORtech waren Actiflow, ATS-Global and SenseAnywhere betrokken. In dit consortium was VORtech verantwoordelijk voor de software voor de berekeningen en voor een deel van de algoritmiek.