Monitoren rioleringen

Het Nederlandse rioolstelsel is lang, meer dan 10.000 km. Om de toestand van het riool te monitoren wordt nu veel gebruik gemaakt van visuele inspecties. Dat is duur en maar matig effectief. VORtech heeft samen met ingenieursbureau Witteveen+Bos methoden ontwikkeld waarmee de monitoring grotendeels automatisch kan worden gedaan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van metingen die relatief makkelijk te doen zijn of zelfs al beschikbaar zijn.

Voortdurende verandering

Het rioolstelsel is niet statisch: het staat voortdurend bloot aan veranderingen. Zo kunnen er verstoppingen optreden door zaken die eigenlijk niet in het riool thuishoren. Anderzijds kan het riool ook aangetast worden door bijvoorbeeld ingroeiende boomwortels of grondwerkzaamheden.

De huidige manier om de toestand van rioleringen te monitoren is maar matig effectief. Visuele inspecties zijn duur, arbeidsintensief en gebeuren vaak maar eens in de vijf tot tien jaar. Verder worden er wel metingen gedaan in het riool, maar slechts op een beperkt aantal plaatsen. In praktijk is er daarom altijd een onvolledig beeld van de toestand van het riool.

Geautomatiseerde monitoring van rioleringen

Het monitoren van de rioleringen kan veel goedkoper en effectiever. VORtech heeft samen met ingenieursbureau Witteveen+Bos een proof-of-concept uitgevoerd waarin een model van het rioolstelsel gebruikt wordt om beschikbare metingen terug te vertalen naar verstoringen in het riool. Eerst wordt een model van een schoon leidingennetwerk gekalibreerd. Vervolgens wordt met regelmatige tussenpozen het model opnieuw gekalibreerd op basis van nieuwe metingen. Die kalibratie zal dan aanwijzen waar er dingen in het riool veranderd zijn.  Ook is het mogelijk om een Kalman filter te gebruiken. Daarmee kan bijvoorbeeld de ontwikkeling van verstoppingen in de tijd goed gevolgd worden.

VORtech heeft een implementatie van de methode gemaakt op basis van het Sobek model van Deltares en de OpenDA data-assimilatieomgeving. Daarmee is aangetoond dat het principe verrassend goed werkt.

Geïnteresseerd?
Wilt u meer informatie halen uit uw metingen of computermodellen automatisch afregelen op basis van metingen, lees dan over onze expertise met betrekking tot het combineren van metingen en modellen. Of neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.