Beheer SIMONA

VORtech speelt al meer dan 15 jaar een belangrijke rol in het beheer van programmatuur die Rijkswaterstaat gebruikt voor haar watermanagement.

Geavanceerde rekenmodellen voor waterbeheer

Rijkswaterstaat maakt voor haar watermanagementtaken gebruik van geavanceerde stromingsmodellen, die gezamenlijk worden aangeduid als het SIMONA instrumentarium (SImulatie MOdellen voor de Natte waterstaat). Deze worden niet alleen gebruikt voor het beantwoorden van beleidsvragen en ontwerpvraagstukken, maar worden ook operationeel ingezet voor hoogwatervoorspellingen.

De voorloper van SIMONA, waarop de huidige code gebaseerd is, is al ontwikkeld in de jaren zeventig van de vorige eeuw. In haar huidige vormĀ  bestaat de programmatuur sinds de jaren negentig. De programmatuur bestaat uit meer dan 10 deelapplicaties en heeft een totale omvang van vele honderdduizenden regels code.

VORtech als beheerpartner

  • Sinds de jaren negentig heeft VORtech ondersteuning geboden aan de partij die destijds verantwoordelijk was voor het beheer van SIMONA. Daarbij legde VORtech zich vooral toe op de wiskundige aspecten van de programmatuur en op de voorzieningen voor parallel rekenen.
  • Vanaf 2004 heeft VORtech een zelfstandige rol gehad in het beheer, samen met het toenmalige LogicaCMG (nu CGI) en Alkyon. VORtech was daarbij de uitvoerende partij, LogicaCMG verzorgde de procesregie en Alkyon legde zich toe op de hydrologische aspecten, waaronder ook het uittesten van nieuwe functionaliteit.
  • In 2010 is de SIMONA programmatuur ondergebracht bij Deltares. VORtech levert ook nu nog op inhuurbasis diensten voor het beheer van de programmatuur.
Kunnen wij u ondersteunen bij uw beheer?
Als u wilt weten wat VORtech voor u kan betekenen in het beheer van uw rekensoftware, lees dan de informatie over onze beheerdiensten of neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.
Neem contact op