Klimaatmodel IMAGE uitbreiden

Het IMAGE model beschrijft de wereldwijde klimaatveranderingen die het gevolg zijn van menselijk handelen. VORtech heeft een aantal uitbreidingen aan dit model mogen maken.

Een belangrijk model

Het IMAGE model van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is een belangrijk instrument in de onderbouwing van het Nederlandse klimaatbeleid. Het wordt gebruikt om de wereldwijde klimaatveranderingen in de afgelopen tientallen jaren te bestuderen en om na te gaan wat er in de toekomst gebeurt bij verschillende scenario’s.

Berekeningen kunnen herstarten

Er was bij het Planbureau voor de Leefomgeving behoefte ontstaan aan een aantal nieuwe functies om het gebruik en de ontwikkeling van IMAGE te vergemakkelijken. Met name was er de wens om een berekening te kunnen herstarten vanaf een bepaald jaar. De bestaande versie van IMAGE rekende altijd vanaf 1970 maar voor de eerste tientallen jaren is die berekening vaak hetzelfde omdat de verschillende scenario’s pas daarna uit elkaar gaan lopen. De herstartfunctionaliteit die VORtech gerealiseerd heeft maakt het mogelijk om het eerste stuk van de berekening (tot het moment dat de scenario’s gaan verschillen) eenmalig te doen en daarna per scenario het laatste stuk door te rekenen.

Herstructureren

Om de herstartfunctionaliteit mogelijk te maken was het handig om de programmatuur wat te herstructureren. De verschillende deelmodellen zijn strikter van elkaar gescheiden. Vervolgens is er per deelmodel een herstartfunctionaliteit gebouwd. De herstart van het hele model is dan eigenlijk niets anders dan de herstart van de deelmodellen.

Wilt u uw rekensoftware uitbreiden?
Lees over onze diensten voor het uitbreiden van rekensoftware of neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.
Neem contact op