Een dashboard voor watergegevens

Voor allerlei activiteiten in de kustgebieden is het van belang om een goed beeld te hebben van de stromingen en waterstanden. Daarvoor heeft VORtech een nieuwe versie van de waterberichtgevingsviewer (WB-viewer) ontwikkeld. Dit geeft het Hydro Meteo Centrum van Rijkswaterstaat een nog beter dashboard met informatie over de kustwateren.

Een dashboard voor iedereen

De WB-viewer is van belang voor allerlei gebruikers zoals loodsen, schippers en de beheerders van sluizen en havens. Omdat al die gebruikers andere behoeftes hebben, moet iedereen zelf de gewenste informatie kunnen selecteren. Dat is dan ook precies het sterke punt van de WB-viewer. Daarnaast presenteert de WB-viewer de informatie ook nog eens op een visueel aantrekkelijke manier.

Via waterberichtgeving.rws.nl kunnen gebruikers kiezen uit dashboards voor verschillende gebieden en toepassingen. Er is bijvoorbeeld een viewer voor de Westerschelde, waarin je direct het stromingsbeeld kunt zien. Door onderaan de viewer op de tijdbalk te klikken kun je zien hoe het stromingsbeeld de komende uren gaat veranderen. Op bepaalde punten in de kaart (bijvoorbeeld Vlissingen) kun je grafieken opvragen van het verloop van de waterstanden en stromingen in de komende uren. Zo kan de gebruiker zich heel snel een beeld vormen van de situatie voor zover die voor haar van belang is. Daarbij kan ze makkelijk in- en uitzoomen en waarden direct aflezen.

Het is een bewuste keuze geweest om gemakkelijk specifieke dashboards te kunnen configureren. Dat maakte bijvoorbeeld een speciale viewer mogelijk ten behoeve van The Ocean Cleanup. Dat innovatieve bedrijf heeft zich tot doel gesteld om met nieuwe technologie de oceanen schoon te maken. Een andere mooie toepassing is het zichtbaar maken van HF-radar gegevens. Dat zijn metingen van het stromingsbeeld die gedaan worden met een high-frequency radar vanaf de Nederlandse kust. Het voordeel van HF-radar is dat het een beeld geeft van een groot gebied in de aanvaarroute naar Rotterdam.

Nieuwe technieken

Kwok Li is binnen VORtech verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de WB-viewer. “De basis van de viewer is gelegd door Regien Brouwer, een zelfstandige waar we mee samenwerken. Ze heeft een paar jaar geleden een aantal nieuwe technieken verkend waarmee volgens haar de toegankelijkheid van de voorspellingen veel beter zou kunnen worden. Dat blijkt ze goed gezien te hebben,” aldus Kwok. “Het dashboard is gebaseerd op het pakket Leaflet, waarmee interactieve kaarten gemaakt kunnen worden. Daarnaast gebruiken we dygraphs om grafieken van bijvoorbeeld waterstanden te tonen.” Beide pakketten zijn open source JavaScript pakketten die zich zeer makkelijk laten inzetten voor dit soort toepassingen.

Rijkswaterstaat is bezig om de WB-viewer in het nieuwe ontwerp van de waterberichtgevingssite te integreren. Daarbij promoot ze ook actief de nieuwe mogelijkheden . Dat levert zonder uitzondering enthousiaste reacties op. Ze verwacht dan ook dat de WB-viewer de komende jaren een prominente plek zal hebben in de waterberichtgeving.