Metingen en modellen

Een computermodel is altijd maar een benadering van de werkelijkheid. Als er behalve het model ook metingen beschikbaar zijn, dan kunt u die gebruiken om het model te verbeteren. VORtech beschikt over software en de expertise om metingen en modellen zo effectief mogelijk te combineren.

Hoe metingen en modellen elkaar versterken

Observaties en modellen hebben allebei sterke en zwakke kanten:

 • Modellen kunnen voor iedere plek in het systeem en voor elk tijdstip een berekening doen. Maar dat hoeft niet overeen te komen met de werkelijke situatie.
 • Metingen geven min of meer de werkelijkheid weer, maar zijn alleen op bepaalde momenten en plaatsen beschikbaar.

Door metingen en modellen te integreren worden de voordelen gecombineerd en de nadelen verminderd. VORtech heeft samen met enkele partners de OpenDA software ontwikkeld waarmee het combineren van observaties en modellen snel gerealiseerd kan worden. De OpenDA software is open source en wordt gratis ter beschikking gesteld.

Wat kunt u hiermee?

De combinatie van metingen en modellen wordt voor verschillende doeleinden gebruikt.

 • Automatische kalibratie van modellen
  Op basis van metingen kunnen de juiste parameters van het model bepaald worden. Dit gebeurt vaak nog met de hand, wat een tijdrovend en foutgevoelig proces is. Er zijn goede en snelle methoden om deze kalibratie automatisch te doen.
 • Verbeteren van voorspellingen (data-assimilatie)
  De toestand die het model berekent kan gecorrigeerd worden op basis van beschikbare metingen. Omdat een model vaak een nieuwe toestand berekent op basis van een vorige toestand, zal de nieuwe toestand nauwkeuriger zijn als de oude dichter bij de werkelijkheid aansluit.
 • Aanvullen van meetseries
  Soms is het niet mogelijk om op bepaalde plaatsen te meten of ontbreken er stukken in een meetserie. Om de ontbrekende gegevens te reconstrueren kan er gebruik gemaakt worden van een model. In feite worden de gegevens geïnterpoleerd, maar dan wel op een manier die rekening houdt met de onderliggende fysica.
 • Optimale plaatsing van sensoren
  Op basis van modellen kan bepaald worden waar gemeten zou moeten worden om optimale informatie over het systeem te krijgen. Dit reduceert kosten voor het meetsysteem omdat dure, onnodige sensoren vermeden worden.

Wat kan VORtech voor u doen?

 • Adviseren over mogelijkheden
  We kunnen u adviseren over de mogelijkheden van automatische kalibratie en data-assimilatie voor uw toepassing.
 • Adviseren over methoden
  We kunnen u adviseren over de methoden die het best passen op uw vraagstuk. Waar nodig kunnen we een algoritme speciaal voor uw toepassing ontwikkelen.
 • Implementeren van automatische kalibratie of data-assimilatie
  Doordat we gebruik maken van de open source bibliotheek OpenDA is deze implementatie vaak relatief weinig werk.
 • Ontwikkelen van modellen om uw metingen aan te vullen
  Hierdoor krijgt u betere gegevens over uw systeem en kunt u ook voorspellingen gaan doen.
 • Meetnetoptimalisatie
  We kunnen voor u bepalen op welke punten u zou moeten meten om het beste overzicht over uw systeem te krijgen.
 • Beheer en onderhoud van uw data-assimilatie en kalibratiesoftware
  Door onze kennis van de materie kunnen we ook bestaande software voor data-assimilatie en automatische kalibratie goed beheren en onderhouden.

Wilt u meer weten?

VORtech heeft voor u beschikbaar een Engelstalige brochure over data-assimilatie. Daarnaast publiceren we regelmatig blog posts over data-assimilatie. Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten of als u wilt verkennen wat we voor u kunnen doen.

Geïnteresseerd?
Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking. In onze brochure over het combineren van metingen en modellen vindt u alle informatie over onze diensten op dit gebied.
Neem contact op