Numerieke wiskunde

Sommige problemen laten zich goed oplossen met een wiskundige benadering. We helpen graag bij het formuleren van uw vraagstuk in wiskundige termen en bij het oplossen ervan.

Wiskundig advies

Veel praktijkproblemen laten zich oplossen door de inzet van wiskunde. Dat begint met het beschrijven van het probleem in wiskundige termen, daarna volgt analyse van het probleem en het vinden van een oplossing. De wiskundige consultants van VORtech kunnen in elk van deze fasen een bijdrage leveren. Ze hebben een voltooide academische opleiding in de toegepaste wiskunde. Vaak zijn ze ook in het vakgebied gepromoveerd en hebben ze jarenlange ervaring.

Probleem vertalen in wiskundige termen…

Door een probleem te beschrijven in wiskundige termen komt de hele mathematische gereedschapkist beschikbaar om een oplossing te vinden. VORtech heeft op deze manier al veel doorbraken kunnen bereiken. Een paar voorbeelden:

  • Een productieproces voor kunststof faalde steeds weer. Er was al een wiskundige beschrijving van het proces opgesteld, maar daar kwamen de bedrijfsexperts niet verder mee. VORtech heeft de wiskundige beschrijving verbeterd en vervolgens de oorzaak van de problemen gevonden. Toen dat inzicht er eenmaal was, kon het productieproces snel aangepast worden waardoor het nu betrouwbaar draait.
  • Een maker van tenten wilde graag tenten maken zonder overbodige vouwen omdat die vouwen betekenen dat er meer materiaal gebruikt wordt dan strikt genomen nodig is. VORtech heeft een algoritme ontwikkeld om de onnodige vouwen in het tentdoek te minimaliseren.

… en vervolgens oplossen

Soms komen experts in de praktijk net wat wiskundige kennis tekort. Ze hebben dan inmiddels wel hun probleem in wiskundige termen beschreven, maar het ontbreekt aan inzicht in de methoden die gebruikt kunnen worden om een oplossing te vinden. Ook in zo’n situatie kunnen onze wiskundige consultants helpen. Een paar voorbeelden:

  • Een asset-managementbedrijf moet jaarlijks bepalen welke investeringen ze gaat doen. Daarvoor was al programmatuur beschikbaar die een optimale keuze maakt uit een reeks investeringsvoorstellen. Maar die programmatuur hield alleen rekening met de ontwikkelingen in het lopende jaar. Het bedrijf wilde graag ook de verwachte ontwikkelingen in de komende jaren meewegen. VORtech heeft de bestaande methode uitgebreid zodat er nu een optimale keuze gemaakt wordt in het licht van meerjarige verwachtingen.
  • Milieudeskundigen gebruikten een optimalisatiemethode om een optimale inzet van maatregelen te bepalen om bepaalde milieudoelstellingen te bereiken. Alleen gaf die optimalisatiemethode soms heel andere antwoorden als de invoer een klein beetje veranderde. VORtech heeft een analyse uitgevoerd van het probleem en een verklaring gevonden voor het gedrag. Door aanpassingen kon de optimalisatiemethode veel robuuster gemaakt worden.

VORtech heeft een Engelstalige brochure beschikbaar over wiskundig advies: Mathematical Consultancy.

Daarnaast publiceren we regelmatig blog posts over wiskunde.

Geïnteresseerd?
Als u denkt dat de wiskundige consultants van VORtech u kunnen helpen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvende kennismaking.
Neem contact op