Gespecialiseerde viewers

Voor het inzichtelijk maken van gegevens en voorspellingen van rekenmodellen zijn gespecialiseerde viewers nodig. Die doen meer dan visualiseren: ze bepalen afgeleide gegevens en bieden mogelijkheden om de weergaven interactief aan te passen.

Rekenmodellen die gebruikt worden bij het beheer van onze natuurlijke omgeving vergen gespecialiseerde viewers. Zowel de invoer voor de modellen als de uitvoer zijn meestal grote, ruimtelijke datasets met een breed scala aan grootheden. Standaard web-tools om data inzichtelijk te maken hebben te veel beperkingen voor deze toepassing. Daarom is het vaak nodig om op basis van de standaard web-tools speciale viewers voor de informatie te maken.

Bovendien willen gebruikers meestal ook andere informatie zien dan wat er direct in de data zelf zit. Dan gaat het om meta-informatie over de data (welke tijdseries zijn er beschikbaar, hoe oud is de laatste berekende verwachting) maar ook om kentallen die uit de data afgeleid kunnen worden, zoals bijvoorbeeld een gemiddelde windsnelheid. De gespecialiseerde viewers doen daarom vaak ook nog dataprocessing om dit soort gegevens af te leiden uit de data.

De ontwikkeling van gespecialiseerde viewers vergt een soepel samenspel tussen gebruiker en ontwikkelaar. Hierin komt de speciale expertise van VORtech volledig tot haar recht: we hebben de technisch-wetenschappelijke kennis om de toepassing, en daarmee de gebruiker, te begrijpen en hebben tegelijk diepgaande kennis van web-tools om invulling te geven aan wat de gebruiker nodig heeft.

Een voorbeeld

In nauwe samenwerking met kennisinstituut Deltares ontwikkelt VORtech viewers voor watermanagement. De gebruikers zijn doorgaans de mensen in binnen- en buitenland die voortdurend de kustwateren monitoren, verwachtingen opstellen en maatregelen in gang zetten bij bepaalde situaties zoals een storm of een verontreiniging.  Deze blog geeft een uitgebreide beschrijving van dit werk.

Specialistische viewers voor deze toepassing zijn bijvoorbeeld:

  • Het golfspectrum, weergegeven in een windroos als functie van de windrichting.
  • De actuele en verwachte windrichting met de onzekerheid daarin, ook weer weergegeven in een windroos
  • Een overzicht van de kans dat het hoogwater bij Lobith boven een bepaalde grens uitkomt.
  • Een overzicht van de structurele verschillen tussen modelverwachtingen en gemeten waarde.
  • Overzichten die zowel in dag- als in nachtmodus weergegeven kunnen worden zodat gebruikers ’s nachts niet verblind worden.

Specialised Viewer in night mode

Onze diensten voor het ontwikkelen van gespecialiseerde viewers

Onze diensten voor het ontwikkelen van gespecialiseerde viewers omvatten ruwweg drie aspecten, die meestal door elkaar heen aan de orde komen:

  1. In overleg met de gebruiker bepalen welke overzichten nodig zijn. Dit is meestal een zeer interactief spel, waarbij gebruikers een eerste schets geven en medewerkers van VORtech dat uitwerken, waarna de gebruikers daar weer feedback op geven, enzovoorts.
  2. Het ontwikkelen van de viewers op basis van krachtige web-frameworks. Het klinkt wellicht makkelijker dan het is. Omdat de gegevens van over de hele wereld verzameld worden, vaak omvangrijk zijn en op willekeurige tijden binnenkomen, is het een uitdaging om de viewers zodanig te bouwen dat ze snel werken en steeds up-to-date informatie weergeven. En dan moeten ook alle berekeningen nog heel zorgvuldig geïmplementeerd worden.
  3. Het beheer en doorontwikkelen van viewers. De ervaring leert dat gebruikers al doende nieuwe of aangescherpte wensen krijgen die ze graag geïmplementeerd willen hebben. Daarnaast gaan ook de technische ontwikkelingen snel, waardoor web-frameworks veranderen of nieuwe, betere frameworks beschikbaar komen die betere viewers mogelijk maken.

VORtech host de viewers overigens niet zelf: dat is een taak van de klant. Uiteraard helpen we wel bij het deployen van de viewers.

Wilt u meer weten?

Als u denkt dat we iets voor u zouden kunnen betekenen, neem dan gerust contact met ons op. We gaan graag met u in overleg om te verkennen of we voor u de juiste partner zijn.