Waarom VORtech?

VORtech is voor veel grote partijen de strategische ontwikkelpartner voor computational software. We hebben specialistische kennis en ervaring die bij veel bedrijven niet of te weinig beschikbaar is. En we kunnen ook overweg met een wisselende inzet als we niet voortdurend nodig zijn.

Het begrip ontwikkelpartner is essentieel in onze cultuur en bedrijfsvoering. Als goede partner willen we dat onze klanten erop kunnen vertrouwen dat we altijd in hun belang werken. We hanteren hoge kwaliteitsstandaarden in ons softwareontwikkelproces en we zorgen ervoor dat we voortdurend op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen zodat we de beste oplossing kunnen bieden. We zijn er als we nodig zijn maar doen ook een stap terug als er even geen behoefte aan onze inzet is.

Onze diensten

We bieden een volledig pakket aan diensten voor het ontwikkelen, refactoren, onderhouden en optimaliseren van programmatuur waarin grote of complexe berekeningen plaatsvinden. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor consultancy en cursussen.

Onze klanten

We werken vooral voor grote bedrijven en instellingen, maar onder onze klanten bevinden zich ook MKB-bedrijven en startups. We bedienen zowel klanten in de industriële sector als klanten bij overheden of onderzoeksinstituten.

Waarom klanten kiezen voor VORtech

We onderscheiden ons van anderen doordat:

  • We onderscheidende expertise bieden. Deze expertise ontwikkelen we niet alleen door aan hoogwaardige projecten te werken, maar ook door eigen onderzoek.
  • We onze diensten in verschillende vormen aanbieden, waarbij steeds gekeken wordt naar wat het beste aansluit bij het bedrijfsproces van de klant. U kunt dus bij ons zowel terecht voor projecten als voor inhuur.
  • We continuïteit en tegelijkertijd flexibiliteit bieden. Doordat al onze collega’s aan meerdere projecten tegelijk werken, kunnen ze meestal voor de ene klant opschalen als het werk voor andere klanten even wat minder kan. Ook als een collega een tijd niet nodig is bij een klant, kan die collega later weer beschikbaar gemaakt worden zodat er geen nieuw persoon hoeft te worden ingewerkt.
  • We goede contacten onderhouden met de wiskundige onderzoeksgemeenschap in Nederland, waardoor we laagdrempelig toegang hebben tot de nieuwste inzichten. We vervullen een brugfunctie tussen onderzoek en praktijk.

Belangrijk in ons team is het enthousiasme voor het vak en de creativiteit om problemen op te lossen. Het resultaat telt. Maar het is net zo belangrijk dat het resultaat op een professionele manier bereikt wordt, binnen het gegeven budget en binnen de gestelde termijn. Toepasbaarheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij VORtech altijd op de eerste plaats.

VORtech heeft een Engelstalige brochure beschikbaar over het bedrijf: VORtech Scientific Software Engineers.

Geïnteresseerd?
Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking. Het gesprek met u is voor ons als zodanig al waardevol omdat we ook graag kennismaken met uw toepassingen en vraagstelling. Dus aarzelt u niet om ons uit te nodigen.
Neem contact op