Contractvormen

VORtech biedt verschillende contractvormen zodat we elke klant kunnen bedienen op een manier die past bij de behoefte en specifieke bedrijfsvoering van de klant. We voeren projecten uit, maar bieden ook doorlopende overeenkomsten en part-time detachering.

Een passende opdrachtvorm

VORtech wil vooral een partner zijn voor haar klanten. Een partner die zorgt voor kennis en capaciteit op het gebied van computational software. Per situatie bekijken we welke contractvorm het beste invulling geeft aan dat partnerschap.

Een eerste kennismaking: de Modelscan

Veel van onze relaties beginnen met een kort kennismakingsproject. Vaak is zo’n eerste project gebaseerd op onze Modelscan: een kort onderzoek naar de kwaliteit van en de issues in een bepaald reken- of simulatieprogramma. We hebben daar een gestandaardiseerd beoordelingskader voor maar in veel gevallen vragen klanten ons om specifiek naar een bepaald aspect van hun programmatuur te kijken en daar aanbevelingen over te doen. Meer informatie over de Modelscan vind u in onze brochure: Modelscan: Voor een duidelijk beeld.

Projecten

Sommige klanten hebben maar eenmalig behoefte aan onze diensten. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van een bepaalde applicatie of het oplossen van een wiskundig vraagstuk. Voor deze klanten werken we meestal op projectbasis, waarbij we vooraf een vaste prijs afspreken. Een andere reden voor het werken op projectbasis kan zijn dat dit het beste aansluit op de interne bedrijfsvoering bij de klant. Afhankelijk van uw vestigingsplaats kunnen projecten ook deels in uw kantoor worden uitgevoerd.

Strippenkaart

Bij veel van onze klanten fluctueert de vraag naar onze diensten. Soms is er veel inzet nodig. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een nieuw feature of bij het uitbrengen van een release. Op andere momenten kan het zich beperken tot het afhandelen van incidentele problemen. Voor deze situatie is een strippenkaart een geschikte opdrachtvorm. De klant betaalt, vaak vooraf, voor een aantal uren inzet en gebruikt die uren naarmate er behoefte aan is. Deze opdrachtvorm is ook zeer geschikt voor adviestrajecten, waarbij een VORtech-consultant als adviseur van het management meekijkt en -denkt in ontwikkeltrajecten.

Onderhoudscontract

Voor klanten met een redelijk volwassen eigen software product werken we meestal met een onderhoudscontract. We bieden dan een doorlopende service voor bijvoorbeeld het afhandelen van foutmeldingen en het uitbrengen van releases. Binnen zo’n overeenkomst kunnen waar nodig ook grotere stukken werk worden uitgevoerd. Bij het onderhoudscontract kunnen ook bepaalde service levels afgesproken worden.

Part-time detachering

In sommige gevallen werken onze collega’s mee in het team bij de klant of werkt bij de klant vanwege de interactie met de experts daar. Zo’n inzet op locatie is in principe part-time. We kiezen er bewust voor om niet full-time te detacheren. De belangrijkste reden is dat een full-time detachering leidt tot een beperkte flexibiliteit omdat de collega niet tegelijk aan andere projecten kan werken als dat nodig is. Bovendien zal de collega dan te weinig interactie hebben met de rest van ons team terwijl we juist de gezamenlijke kennis en denkkracht zien als een meerwaarde van VORtech. Voor kortere periode is full-time detachering wel mogelijk.

VORtech heeft een Engelstalige brochure beschikbaar over het bedrijf en de manier waarop we werken: VORtech Scientific Software Engineers.

 

Geïnteresseerd?
Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking. Het gesprek met u is voor ons als zodanig al waardevol omdat we ook graag kennismaken met uw toepassingen en vraagstelling. Dus aarzelt u niet om ons uit te nodigen.
Neem contact op