De organisatie

De organisatiestructuur van VORtech is gebaseerd op gedeelde verantwoordelijkheid, veel natuurlijke interactie en korte lijnen. Daarmee zorgen we ervoor dat onze collega’s snel en goed kunnen inspelen op de behoeften van onze klanten. Bovendien kan aanwezige kennis daardoor snel haar weg vindt naar waar het nodig is. Tenslotte creëren we op deze manier een structuur waarin medewerkers betrokken zijn en uitgedaagd worden.

Teams 

VORtech is opgedeeld in teams van vijf of zes mensen. Elk team wordt geleid door een teamleider, die ervoor moet zorgen dat teamleden goed op hun plek zitten en zich maximaal kunnen ontwikkelen. De teamleider stimuleert ontwikkeling impliciet door een rolmodel te zijn en expliciet door ontwikkelgesprekken. Daarnaast is de teamleider het eerste aanspreekpunt bij problemen.  

Bij de teamindeling wordt een aantal aspecten afgewogen. We zorgen ervoor dat leden van een team zoveel mogelijk aan verschillende projecten werken en voor verschillende klanten.  Dat zorgt binnen het team voor een breed perspectief op de buitenwereld. De teams zijn dus nadrukkelijk niet markt- of businessgericht. Wel zoeken we mensen bij elkaar die elkaar goed liggen en die een goede klik met de teamleider hebben.  

Teams hebben normaal gesproken wekelijks een korte samenkomst om de lopende ontwikkelingen binnen het bedrijf en binnen het werk te bespreken. Daarnaast organiseren ze sociale teamactiviteiten. 

Doordat projecten meestal door mensen uit meerdere teams worden gedaan, bestaat er een natuurlijke koppeling tussen de teams. In het planningsoverleg en het teamleidersoverleg vindt verdere coördinatie plaats tussen de verschillende teams.  

VORtech collega's

VORtech collega’s bij de viering van het 25-jarig bestaan van VORtech

Bestuur 

Het bestuur van VORtech wordt gevormd door de partners. Dat zijn senior medewerkers die aandeelhouder zijn en de vaardigheden en interesse hebben om actief mee te werken aan het bestuur en de gezondheid van het bedrijf. Zij nemen alle belangrijke besluiten over de strategie en het beleid en andere zaken die het hart van de organisatie raken. Deze besluiten worden genomen in het partneroverleg, dat in principe vier keer per jaar plaatsvindt. Het dagelijks bestuur van het partneroverleg wordt gevormd door het driehoofdige Management Team (MT) dat maandelijks overlegt. 

Partners hebben ruime bevoegdheden in het doen van aanbiedingen en het aangaan van verplichtingen.  

Daarnaast hebben de meeste partners ook een eigen portefeuille, zoals financiën, kwaliteit of kennis. VORtech kent dus geen aparte staf afgezien van zaken als administratie, managementondersteuning en systeembeheer. Alle verantwoordelijkheid wordt gedragen door mensen die ook uitvoerend werk doen. Dat zorgt er mede voor dat het bestuur van VORtech een natuurlijke koppeling heeft met onze klanten. Omdat veel partners daarnaast teamleider zijn, is er ook een natuurlijke koppeling met de belangen van de collega’s. 

De partnergroep in 2023 (van links naar rechts): Nils van Velzen (portefeuille financiën en IT, MT-lid), Johan Meijdam (portefeuille HR, MT-lid), Werner Kramer (portefeuille planning), Dirk van Meeuwen (portefeuille kennis), Jeroen Gerrits (zonder portefeuille), Maarten Bosmans (kandidaat-partner, portefeuille werving), Koos Huijssen (portefeuille kwaliteitsmanagement) en Mark Roest (algemeen directeur, portefeuille marketing & sales, MT-lid).