High Performance Computing

Rekensoftware moet altijd sneller. Scientific Software Engineers zijn er dan ook bedreven in om de programmatuur zo efficient mogelijk te maken en om het maximale uit de beschikbare hardware te halen.

Als u grote berekeningen doet, komt u al snel aan de grenzen van rekensnelheid en geheugen van een computer.Dit kan verholpen worden door de programmatuur aan te passen zodat er beter gebruik gemaakt wordt van de beschikbare hardware. Ook kan de software geschikt gemaakt worden voor hele krachtige rekensystemen. VORtech biedt een reeks diensten aan die uw organisatie helpen bij het benutten van High Performance Computing (HPC).

De voordelen

High Performance Computing (HPC) biedt u de volgende voordelen:

 • Sneller resultaten
  Voor operationele voorspelsystemen is het belangrijk dat resultaten van een simulatie binnen een beperkt tijdsvenster beschikbaar zijn. Maar een korte doorlooptijd verhoogt ook de efficiëntie van uw werk omdat het wachttijden vermindert.
 • Hogere nauwkeurigheid
  Binnen dezelfde tijd kan een meer gedetailleerde berekening gedaan worden. Bijvoorbeeld door een fijner grid te gebruiken, door meer iteraties door te rekenen of (bij Monte Carlo berekeningen) meer steekproeven uit een kansverdeling te evalueren.
 • Betere modellen
  Door optimalisatie worden betere modellen binnen de beschikbare rekencapaciteit mogelijk. Hierdoor kan de betrouwbaarheid van de simulatie vergroot worden omder er minder aannames en vereenvoudigingen nodig zijn.
 • Meer alternatieven
  Binnen dezelfde tijd kunnen meer varianten van een ontwerp doorgerekend worden. Hierdoor ontstaat een beter definitief ontwerp of een nauwkeuriger beeld van de foutmarges.

Drie stappen naar optimale performance

 1. Efficiëntere rekenmethoden
  Vaak kan veel rekentijd bespaard worden door een slimmer algoritme te gebruiken. Dit vereist zowel kennis van wiskundige technieken als van numerieke methoden.
 2. Onderzoek optimalisaties
  Analyseer de rekentijd en maak een onderbouwd plan voor het versnellen van de software. Overweeg low-level optimalisaties (geheugengebruik optimaliseren, beter cache-gebruik, vectorisatie, inzet van geoptimaliseerde bibliotheken) maar ook verbeteringen op hoger niveau (parallellisatie of de inzet van GPU’s).
 3. Implementeer optimalisaties
  Verbeter de code op basis van het plan. Dat kan variëren van enkele regels performance-kritische code aanpassen tot een nieuwe softwarearchitectuur. Hierbij is het van belang dat de programmatuur inzichtelijk en onderhoudbaar blijft.

Onze diensten

We bieden u een reeks diensten op basis van onze uitgebreide ervaring op het gebied van HPC, scientific software development en wiskundige modellering.

 • De Modelscan
  Een complete analyse van uw code en een advies over de beste strategie voor verbetering, inclusief ontwikkelplan en een schatting van de kosten en baten.
 • Software ontwikkeling
  Implementeren van de code-verbeteringen voor de gekozen HPC optimalisatie. Het uitrollen en tunen van uw programmatuur op een specifiek platform.
 • Hardware-advies en bemiddeling
  Advies met betrekking tot de HPC vereisten voor uw applicatie en bemiddeling bij aanschaf bij een van onze hardware, middleware en HPC Cloud partners.
 • Training
  Cursussen op het gebied van scientific software engineering  en performance-aware programming.

VORtech heeft een Engelstalige brochure beschikbaar over HPC: High Performance Computing.

Daarnaast publiceren we regelmatig blog posts over HPC.

Geïnteresseerd?
Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking. In onze brochure over High Performance Computing vindt u een overzicht van onze diensten op dit gebied.
Neem contact op