Methoden, talen en technieken

VORtech beheerst een groot aantal methoden en technieken uit de wiskunde en informatica.

De onderstaande lijst geeft een indruk van de technieken uit de wiskunde en informatica die VORtech beheerst.

Programmeertalen

VORtech is bedreven in veel programmeertalen. Bij het bestuderen van programmatuur van de klant kunnen we met de meeste programmeertalen overweg. We maken bestaande code beter of porten de code naar  nieuwe software in een geschikte programmeertaal.  Een selectie van de programmeertalen die VORtech toepast:

 • Performance-georiënteerde talen, zoals Fortran, C++ en C
 • Scripttalen, zoals Python, Perl, R, Matlab, PHP en JavaScript
 • Functionele programmeertalen, zoals Haskell en Elm
 • Overige talen, zoals C#, Java, Excel/VBA en domein-specifieke talen

High Performance Computing (HPC, Parallel Rekenen)

VORtech maakt programmatuur zo efficiënt mogelijk om het maximale uit de beschikbare hardware te halen met het beste algoritme.

 • MPI, OpenMP (parallelle programmeerplatformen)
 • CUDA, OpenCL, OpenACC (GPU-parallelisatie)
 • OCCA
 • Multi-core computing, cloud computing, cluster computing, supercomputers (CPU-parallellisatie)
 • HDF, NetCDF (bestandsformaten voor grote hoeveelheden data)

Data Analytics
VORtech is bedreven in data-gerelateerde projecten waarbij het gaat om het omgaan met en opslaan van veel data, analyseren van deze data en inzichten verkrijgen hieruit.

 • LSTM, SVM, Random forest (machine learning methoden)
 • SQLite, PostgreSQL, mySQL (datamanagementsystemen)
 • Tijdreeksanalyse, statistiek, lineaire algebra (wiskundige technieken)
 • Hadoop, Spark, scikit-learn, TensorFlow (platformen)

Simulatiemethoden

VORtech is bedreven in simulatiemethodes om o.a. scenario-analyses uit te voeren.

 • Numerieke simulatie
 • Monte-carlo methoden
 • Discrete event simulaties

Data-assimilatie

VORtech heeft een speciale expertise in data-assimilatie, waarbij  door meetobservaties en modellen te integreren de modeluitkomsten nog nauwkeuriger worden.

 • OpenDA
 • Kalman filtering
 • Optimale interpolatie
 • Inverse/geadjugeerde modellen

Optimalisatietechnieken

VORtech gebruikt optimalisatiemethodes om complexe problemen op te lossen bijvoorbeeld in portfoliomanagement.

 • (Niet)lineaire wiskundige optimalisatie
 • Combinatorische algoritmen

Numerieke wiskunde

VORtech heeft veel expertise in de numerieke wiskunde, die veelal de basis vormt van de wiskundige modellen en programmeercodes waar we ons mee bezighouden.

 • Eindige differenties, eindige elementen, eindige volumes, randintegralen (discretisatiemethodes)
 • Impliciete tijdintegratiemethoden, solvers voor eigenwaardeproblemen
 • Methodes voor domein decompositie, adaptieve verfijning, multigrid, sparse grids
 • Iteratieve solvers, preconditionering, directe (dense/sparse) matrix-solvers

Software ontwerp- en ontwikkelmethoden

VORtech is gespecialiseerd in het ontwerpen en ontwikkelen van wetenschappelijke software en gebruikt hier verschillende methodes voor:

 • UML voor het ontwerpen van object georienteerde toepassingen
 • Agile/Scrum als aanpak voor het ontwikkelen van toepassingen
 • Continuous Integration/Continuous delivery voor software management

Projectmanagement, kwaliteitsmanagement

VORtech is regelmatig betrokken in grote complexe projecten. Projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn hierbij essentieel.

 • Agile/Scrum
 • ISO9000
Geïnterreseerd?
Als u denkt dat VORtech iets voor u kan betekenen, neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Neem contact op