Digital twins

Het begrip digital twin is relatief nieuw. Het verwijst naar een situatie waarbij een simulatiemodel, volledig en real-time, het echte systeem volgt. Het simulatiemodel is dan steeds een accurate weergave is van de toestand van het echte systeem. Dat maakt het mogelijk om analyses te doen op het systeem zonder dat er mensen naartoe hoeven. Ook hoeft het echte systeem niet stilgelegd te worden.

Een digital twin bestaat uit een drietal elementen: het computermodel, de gegevens uit sensoren en algoritmen om analyses en optimalisaties uit te voeren. VORtech levert diensten voor al deze aspecten.

Een digital twin stelt extra eisen aan het model

Aan het computermodel in een digital twin worden extra zware eisen gesteld:

  • Robuustheid Het computermodel mag niet stuklopen maar moet altijd een valide antwoord geven.
  • Betrouwbaarheid De uitkomsten van het computermodel moeten in alle gevallen redelijk betrouwbaar zijn.
  • Snelheid Het computermodel moet een zo goed mogelijke berekening in een zo kort mogelijke tijd doen.
  • Gebruik van metingen Het computermodel moet in staat zijn om gebruik te maken van binnenkomende metingen.

VORtech is in staat om al deze aspecten goed mee te nemen in haar werk. Zie ook onze expertise op het gebied van High Performance Computing en Observaties en Modellen.

Een computermodel van de temperatuur in een datacenter, real-time gekoppeld aan warmtesensoren, laat zien waar de temperatuur hoger is dan verwacht.

Sturen en optimaliseren met een digital twin

Vaak is het doel van een digital twin om iets in de werkelijkheid te sturen of te optimaliseren. Dit sturingsvraagstuk is uiteindelijk een wiskundig vraagstuk. VORtech kent de algoritmen die nodig zijn om het op te lossen. We kunnen daarin adviseren, maar we zijn ook prima in staat om sturingsalgoritmen en optimalisatie-algoritmen efficiënt te implementeren.

Koppeling van de digital twin met het echte systeem

Een digital twin omvat ook functionaliteit voor het geautomatiseerd inwinnen van gegevens die nodig zijn. Daarnaast zijn er voorzieningen nodig om de ingewonnen gegevens en de modelresultaten op een inzichtelijke manier te presenteren aan de gebruiker. Ook deze aspecten van operationele systemen kent VORtech door en door. We hebben al voor diverse klanten digital twins ontwikkeld.

Geïnteresseerd?
Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking
Neem contact op