Digital twin technologie

We leveren technologie voor het ontwikkelen van digital twins: het combineren van sensordata en simulaties, het versnellen van computer modellen en het ontwikkelen van machine learning toepassingen voor analyse en optimalisatie.

Wat is digital twin technologie?

Een digital twin is in essentie een computer model dat synchroon loopt met een installatie in de echte wereld, vaak om die installatie te besturen en te optimaliseren. Deze compacte definitie van een digital twin toont direct de essentiële technologie die voor digital twins nodig is.

Ten eerste is er het computer model: dat moet enerzijds voldoende nauwkeurig zijn maar tegelijk snel genoeg doorgerekend kunnen worden om de echte installatie bij te kunnen houden. Om die snelheid te bereiken kan enerzijds high performance computing gebruikt worden. Anderzijds kan ook gebruik gemaakt worden van machine learning in plaats van een expliciet computer model. Ten tweede is er een koppeling met de echte installatie. De sensorgegevens en andere data van de installatie moeten real-time gebruikt worden om het model bij de werkelijkheid te houden. Tenslotte zijn er de algoritmes voor het besturen en optimaliseren. Dit kunnen traditionele algoritmes zijn, maar ook een aanpak op basis van machine learning.

VORtech heeft expertise en ervaren ontwikkelaars voor al deze aspecten.

Ontwikkelen of verbeteren van het computermodel

Een digital twin die het gedrag van een systeem moet volgen zal een dynamisch model van het systeem bevatten. VORtech is gespecialiseerd in het ontwikkelen van deze modellen. Dat kan kan op basis van:

VORtech is met name in staat om modellen sneller, robuuster en betrouwbaarder te maken. Dat is belangrijk. Want de digital twin zal niet gebruikt worden als het model te traag is of de uitkomsten onbetrouwbaar zijn.

Een computermodel van de temperatuur in een datacenter, real-time gekoppeld aan een beperkt aantal warmtesensoren, laat zien waar de temperatuur hoger is dan verwacht.

Het model bij de werkelijkheid houden

De digital twin is alleen nuttig als het nauwkeurig de actuele toestand van het echte systeem weerspiegelt. Daarom moet het model in de digital twin goed overeenkomen met de toestand van het echte systeem. VORtech is een van de lead developers van een open source software pakket dat daarvoor zorgt: OpenDA. Het bevat een groot aantal methodes die gebruikt kunnen worden om een model te kalibreren en bij te sturen op basis van binnenkomende gegevens. OpenDA kan zowel gebruikt worden voor modellen waarvan de broncode toegankelijk is als voor commerciële simulatiepakketten waarbij dat niet het geval is.

Sturen en optimaliseren met een digital twin

Vaak is het doel van een digital twin om iets in de werkelijkheid te sturen of te optimaliseren. Dat is uiteindelijk een wiskundig vraagstuk. VORtech kent de algoritmen die nodig zijn om het op te lossen. We kunnen ze voor u implementeren maar als u dat zelf wilt doen dan kunnen we ons ook beperken tot het geven van adviezen.

Koppeling van de digital twin met het echte systeem

Een digital twin omvat ook functionaliteit voor het geautomatiseerd inwinnen van gegevens die nodig zijn. Daarnaast zijn er voorzieningen nodig om de ingewonnen gegevens en de modelresultaten op een inzichtelijke manier te presenteren aan de gebruiker. Ook deze aspecten van operationele systemen kent VORtech door en door.

Wilt u meer weten?

Zie ook onze blog waarin we onze visie geven op Digital Twins en de ontwikkelingen van de onderliggende technologie volgen. Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft of als u wilt verkennen wat we voor u kunnen doen.

Geïnteresseerd?
Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking
Neem contact op