Nieuwe collega’s: Alouette en Peter

Op 1 december 2019 is Alouette van Hove bij ons komen werken. Alouette heeft Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek gestudeerd in Delft. Daarbij heeft ze zich gespecialiseerd in numerieke stromingsberekeningen en dan met name het kwantificeren van onzekerheid daarin. Na haar studie is ze gaan werken als adviseur bij een ingenieursbureau, waar ze vooral bezig was met het ontwikkelen van programmatuur voor data-analyse en modelruns. Ze merkte dat ze graag intensiever met programmatuurontwikkeling bezig wilde zijn. Dat was dan ook de reden dat ze bij VORtech solliciteerde. Binnen VORtech is ze onder meer betrokken bij ons werk ten behoeve van de stormvloedkeringen.

Op 1 april 2020 is Peter Bossers in dienst gekomen bij VORtech. Hij zal veel taken op zich nemen rondom het beheer van de computerinfrastructuur bij VORtech. Peter heeft zijn Bachelors gehaald aan de Webster University in Leiden met als major Computer Studies (eerste computer een Apple 2C, jawel!) en als bijvakken Management en Psychology. Al tijdens zijn studie werkte hij parttime en daarna fulltime bij voornamelijk commerciële bedrijven. In 2006 kreeg hij een beroerte waardoor hij na 2012 nog maar 50% een normale werkweek kon invullen.  Dat sloot toevallig precies aan bij wat VORtech zocht, zeker in combinatie met de kennis en ervaring die Peter meebrengt. Zijn kennis van zowel Linux als Windows is essentieel omdat VORtech beide platforms ondersteunt.