Pythagorasdag

Vandaag, 16 december ’20, is een bijzondere dag. Vandaag is namelijk een Pythogorasdag omdat de getallen van de datum zich met elkaar verhouden volgens de stelling van Pythogoras (16-12-’20: 16^2 + 12^2 = 20^2). Zo’n dag komt niet vaak voor. De vorige was drie jaar geleden en de volgende is pas over vijf jaar.

Voor VORtech wordt het komende jaar een bijzonder jaar. Waarom dat zo is kun je met het onderstaande cryptogram te weten komen. Stuur het woord dat je met de letters uit de kerstballen kunt maken vóór 11 januari ’21 naar info@vortech.nl onder vermelding van je naam en e-mailadres. Onder de goede inzenders verloten we vijf exemplaren van het boek “De antwoorden op de grote vragen” van Stephen Hawking.

De medewerkers van VORtech wensen je fijne kerstdagen en heel veel goeds in het nieuwe jaar.