Cursus OpenDA met D-FLOW-FM als toepassing

VORtech en Deltares hebben een OpenDA cursus gegeven tijdens de Delft Software Dagen 2015. Deze cursus was anders dan de eendaagse OpenDA cursussen die tot nu toe gegeven werden. Als toepassing werd namelijk gebruik gemaakt van het nieuwe rekenhart voor hydrodynamische simulaties, D-FLOW-FM (D-Flow-Flexible Mesh), dat Deltares tijdens dit event gepresenteerd heeft.

Er is een OpenDA wrapper voor D-Flow-Flexible Mesh ontwikkeld door VORtech en Deltares. Daarom kon er een nieuwe set oefeningen gebruikt worden op basis van D-FLOW-FM in plaats van de nogal academische voorbeeldmodellen. De deelnemers hebben geleerd om te kalibreren en om een Ensemble Kalman filter toe te passen op een estuarium model in D-FLOW-FM. Daardoor hebben ze direct relevante ervaring opgedaan want de meeste deelnemers hadden een hydrodynamische achtergrond.

De deelnemers hebben flink moeten aanpakken maar ze zijn naar huis gegaan met heel veel kennis over OpenDA en met werkende voorbeelden. Als ze OpenDA voor hun eigen applicatie willen gebruiken kunnen ze eenvoudigweg het D-FLOW-FM model vervangen door hun eigen model.