Het langste pi-woord

Jaarlijks besteedt VORtech aandacht aan pi-dag, ook wel de International Day of Mathematics genoemd. Daarmee vragen we aandacht voor de grote rol die wiskunde speelt in de maatschappij. Ieder jaar verbinden we daar ook een actie aan. Dit jaar was dat een prijsvraag: wie het langste woord instuurde waar pi in voorkomt (een pi-woord) kreeg van ons een pi-bakvorm. Blijkbaar was dat een aansprekende prijs, want er is flink gereageerd op de actie.

Op zich is het niet verrassend dat veel mensen in ons netwerk het belang van wiskunde onderkennen. In het werk dat we voor onze klanten doen speelt wiskunde een belangrijke rol om berekeningen sneller, nauwkeuriger en betrouwbaarder te doen. Onze klanten weten ons juist te vinden omdat we die wiskundige kennis in huis hebben en weten toe te passen voor praktische vraagstukken.

Een puzzel voor de jury

Hoewel het criterium (het langste woord) op zich helder leek, bleek het toch niet voldoende scherp gedefinieerd te zijn. Het belangrijkste issue voor de jury was het feit dat woorden in het Nederlands zoveel mogelijk aan elkaar geschreven worden. Daarmee kunnen dus heel lange woorden gemaakt worden die in het normale spraakgebruik niet voorkomen maar strikt genomen wel een Nederlands woord zijn. Uiteindelijk is de woordenlijst Open Taal als criterium gebruikt om vast te stellen welke woorden in redelijkheid als normaal Nederlands woord gelden.

Daarnaast is er veel discussie geweest over de lettergreep pij. De vraag was of de ij die daarin voorkomt gezien moet worden als één letter (waarmee pij dan niet de lettergreep pi bevat) of als twee letters (de i en de j). Op grond van deze tekst van het genootschap Onze Taal heeft de jury besloten om de woorden waarin pij voorkomt ook toe te staan als valide woorden met pi.

De uitslag

Daarmee is het woord Arbeidsongeschiktheidsverzekeringsmaatschappijtjes als winnaar uit de bus gekomen. Twee inzenders hebben dit woord ingediend, beiden ontvangen de prijs.

Verdere ingezonden pi-woorden waren (op woordlengte)

 1. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringsmaatschappijen (2x)
 2. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringsmaatschappij (3x)
 3. Overlijdensrisicoverzekeringsmaatschappij
 4. Champions-Leaguewedstrijden
 5. Aandeelhouderskapitalisme
 6. Hospitalisatieverzekering
 7. Parallellepipedum
 8. Pipetteerinrichting
 9. Pianissississimo
 10. Pianolerares

Op grond van het criterium dat het woord moet voorkomen in de woordenlijst Open Taal zijn de volgende pi-woorden uitgesloten, maar wel met een eervolle vermelding voor de creativiteit:

 1. Pim-pam-petspelregelboekjesontwerpersopleidinginschrijfformulierendrukkerijeigenarenconferentielocatie
 2. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringsmaatschappijmedewerkersidentificatienummer
 3. Pianis(sis)^n simo met n geheel en >= 2.

En teslotte nog een paar ideeën van collega’s (buiten mededinging) die mede afvallen vanwege het criterium dat het woord voor moet komen in de woordenlijst Open Taal maar ook wel weer getuigen van originaliteit:

 1. pi-bakvormkrommingoptimalisatiealgoritmeversnellingsfactor
 2. 3,14,16-tribroomocosanoiczuur (doordenker)

We danken alle deelnemers voor hun inschrijving en creativiteit. Het is fijn om te merken dat er zoveel mensen zijn die iets met wiskunde hebben maar ook iets met taal.