Nieuws over het team

VORtech groeit de laatste jaren relatief snel. Waar we tot nu toe gemiddeld één extra medewerker per jaar aannamen, hebben we in het afgelopen jaar vijf nieuwe collega’s aangenomen:  

  • Edo van Veen (rechts op de foto) heeft op 1 september vorig jaar de overstap gemaakt naar VORtech. Hij is gepromoveerd op supercomputerberekeningen aan dunne materialen die gebruikt worden in de elektronica. Daarna heeft hij onder meer gewerkt bij de TUDelft aan programmatuur om moleculaire processen te bestuderen. 
  • Martina Pippi (links op de foto) is van huis uit civiel ingenieur. Na haar opleiding in Italië is ze naar Nederland gekomen en bij haar vorige werkgever een heel goede Python-ontwikkelaar geworden. Ze is in maart bij VORtech gekomen om zich verder in de breedte te ontwikkelen.  
  • Sander Stengewis (tweede van links op de foto) heeft in Engeland zijn MSc gehaald op het gebied van computational fluid dynamics (CFD). In zijn vorige werkkring ontwikkelde hij steeds meer interesse voor het programmeerwerk waarop hij besloot om daar zijn werk van te maken. Sander is op 1 juni bij VORtech komen werken. 
  • Hunter van Geffen (tweede van rechts op de foto) is begin september het VORtech team komen versterken. Hij is een van de weinige VORtechers met een informatica-achtergrond: hij is recent afgestudeerd bij de faculteit computer science aan de TUDelft. Zijn afstudeerwerk ging over het maken van afbeeldingen waarin cellen geordend werden op basis van hun genetische materiaal. 
  • Mat Tolladay (midden op de foto) is de nieuwste collega van VORtech en werkt sinds 1 oktober bij ons, na enkele jaren postdoc te zijn geweest bij universiteiten in Engeland en Nederland. Hij is van origine Brits en heeft een PhD in Computational en Theoretical Chemistry. 

In het afgelopen jaar is ons bedrijf weer goed gegroeid. We besteden veel aandacht aan het inwerken van de nieuwe collega’s. Dat moet ervoor zorgen dat onze kwaliteit en cultuur intact blijven.  Onze cultuur is belangrijk voor onze medewerkers: ze willen elkaar makkelijk kunnen vinden om kennis en ervaring te delen en voelen zich verbonden in het enthousiasme voor het vak. Het is deze cultuur die ervoor zorgt dat al onze collega’s de beste kwaliteit kunnen leveren.

Dit jaar hebben we afscheid genomen van Stefan Frijters en Saleem Sarwar. We danken hen voor de waardevolle bijdrage die ze aan VORtech en haar klanten geleverd hebben.