VORtech 20 Jaar!

Wie jarig is trakteert. Dat is een goede traditie waar we ons bij VORtech graag aan houden. Op 29 april 2016 werd VORtech 20 jaar. En dat wilden we graag vieren! Voor dit jubileum hadden we ervoor gekozen om het meest waardevolle te trakteren dat we te bieden hebben: kennis.

Dat deden we op drie manieren: enerzijds gingen we in mei, de jubileummaand aansluitend aan onze verjaardag, het land in onder de noemer “VORtech on tour”. Anderzijds hebben we in mei ook iedere week een dubbel-lunchlezing op ons kantoor  in Delft georganiseerd, waarbij al onze relaties uitgenodigd waren. En ten slotte hielden we een jubileum event aan het einde van de maand.

1. VORtech on tour

VORtech kwam naar je toe in het voorjaar. Bij een aantal universiteiten waar we relaties mee onderhouden hielden we een lezing inclusief een lunch of borrel voor alle deelnemers. Deze lezingen stonden open voor iedereen die wil aanschuiven: onderzoekers, studenten en ook geïnteresseerden van buiten de universiteit.

Tijdens de lezing vertelden we over hoe wiskunde en scientific software engineering in de commerciële praktijk worden toegepast. We lieten zien hoe de werkdag van een scientific software engineer bij VORtech eruit ziet, wat voor soort projecten we doen en welke trends er zijn. We denken dat dit interessant is voor studenten, zodat ze weten wat ze later kunnen gaan doen. Maar ook kunnen onderzoekers een beeld krijgen van de aspecten die een rol spelen als bedrijven onderzoeksresultaten naar de praktijk willen vertalen.

Het programma van VORtech on tour was:

 • woensdag 11 mei 2016: TU Delft,
 • woensdag 11 mei 2016: Universiteit Twente,
 • donderdag 12 mei 2016: Universiteit Groningen,
 • woensdag 25 mei 2016: TU Eindhoven,
 • vrijdag 27 mei 2016: Universiteit van Amsterdam
 • dinsdag 14 juni 2016: Vrije Universiteit Brussel

Van harte uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan en een lunch te genieten! De precieze tijden en locaties staan op de website.

2. VORtech trakteert kennis: openbare lunchlezingen

Onder de noemer “VORtech trakteert kennis” werd in de maand mei elke dinsdag een tweetal lezingen gegeven over uiteenlopende onderwerpen. De lezingen werden gegeven op ons kantoor in Delft (Torenhove gebouw, Martinus Nijhofflaan 2 in Delft).

De tijden waren elke dinsdag dezelfde:

 • 12:00-12:45: eerste lezing
 • 12:45-13:15: lunch
 • 13:15-14:00: tweede lezing

De volgende onderwerpen kwamen aan bod:

Dinsdag 3 mei 2016

 • Mark Roest: Rekensoftware in de bedrijfspraktijk
 • Koos Huijssen: Introductie tot High Performance Computing

Dinsdag 10 mei 2016

 • Maarten Bosmans: Introductie versiebeheer met Git
 • Nils van Velzen: Introductie Fortran voor modelsoftware

Dinsdag 17 mei 2016

 • Nils van Velzen: Combineren van data en modellen (data-assimilatie en OpenDA)
 • Koos Huijssen: HPC in de cloud

Dinsdag 24 mei 2016

 • Maarten Bosmans: Introductie OpenMP
 • Werner Kramer: Floating point onnauwkeurigheid en gevoeligheid van rekenmodellen

3. VORtech20 jubileum event op 31 mei 2016

Op dinsdag 31 mei 2016 vierden we ons 20-jarig bestaan met een feestelijk event in het Meisjeshuis in Delft. Om 16.00 verkenden we onder het thema ‘Models and Data, hindsight and  forecast’ de raakvlakken van voorspellingen met fysische modellen en met data. Hiervoor waren er bijdragen van prof. Arthur Veldman, hoogleraar Computational Modeling aan de Rijksuniversiteit Groningen, en van prof. Geurt Jongbloed, hoogleraar Mathematische Statistiek aan de TU Delft. Aansluitend habben we een feestelijke borrel in de sociëteitsruimte en op het terras van het Meisjeshuis (adres: Oude Delft 112 in Delft).