VORtech met stand op de Waterinfodag 2016

VORtech stond op 31 maart 2016 met een praattafel op de beurs van de Waterinfodag 2016 in ’s-Hertogenbosch.

De Waterinfodag wordt jaarlijks georganiseerd. Het is een congres waar overheden, bedrijven en kennisorganisaties samenwerken om elkaar op de hoogte te stellen over de ontwikkelingen in de informatievoorziening van de watersector.

De expertise van VORtech omvat software ontwikkeling voor numerieke modellen en de verwerking van meetgegevens voor onder meer de watersector. De aandacht is daarbij vooral gericht op de optimalisatie van de performance (nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en rekensnelheid). Een combinatie van meetgegevens en modellen m.b.v. automatische calibratie en data assimilatie verhoogt de nauwkeurigheid en mogelijkheden voor voorspelsystemen.