Woudschoten conferentie: een feest voor numeriek wiskundigen

Van 4 tot 6 oktober 2017 vond de 42e Woudschoten conferentie plaats, een conferentie die jaarlijks georganiseerd wordt door de Dutch-Flemish Scientific Computing Society (voorheen Werkgemeenschap Scientific Computing) en waar alle Vlaamse en Nederlandse numeriek wiskundigen bij elkaar komen. VORtech sponsort deze conferentie, aangezien het bedrijf veel numerieke wiskunde in het dagelijks werk gebruikt. Deze bijeenkomst is dus belangrijk en waardevol: zo volgen we de nieuwste numerieke ontwikkelingen. VORtech was vertegenwoordigd door numeriek wiskundigen Bas van ’t Hof, Martien Oppeneer en Thea Kik-Vuik.

Tijdens de postersessie krijgen de deelnemers een goede indruk van het onderzoek van verschillende wetenschappers.

Tijdens de conferentie werden boeiende presentaties gegeven op het gebied van eigenwaardeproblemen (Francoise Tisseur en Karl Meerbergen), numerieke methoden voor social media en netwerkproblemen (Hans De Sterck en Nelly Litvak), en semi-smooth Newton methoden (Karl Kunisch en Michael Ulbrich). We hebben daarbij veel geleerd over netwerken, beschikbare toolboxen (bijvoorbeeld de NLEVP Matlab toolbox voor niet-lineaire eigenwaardeproblemen), Google PageRank, knoopcentraliteit, de vriendschapsparadox, wikirank en Krylovmethoden. In ons werk komt het oplossen van (niet-lineaire) eigenwaardenproblemen veel voor, en het was fijn dat de standaardmethoden goed uitgelegd werden. De presentaties over netwerken waren zeer interessant, omdat dit een relatief nieuw onderwerp is, waarvan de onderliggende wiskunde goed te volgen is. VORtech voert enkele projecten op het gebied van netwerken uit waarin de centraliteit van knopen en de afstanden in een graaf van belang kunnen zijn. Hans De Sterck liet een interessante animatie zien van de verspreiding van ebola over Afrika in 2015. Hierbij werden mutaties van het virus opgespoord om te zien door welke reizen van personen het virus elders een nieuwe brandhaard opende.

Ook was er een boeiende postersessie, waar dertig promovendi hun werk aan de bezoekers uitlegden. Thema’s van de posters varieerden van Multilevel Monte Carlo methoden, Uncertainty Quantification, data-assimilatie en machine learning tot biologische wiskunde, numerieke lineaire algebra en discretisatiemethoden, poreuze media en tweefasestromingen.

Met meer dan tachtig deelnemers uit veertien verschillende instituten en universiteiten was het een mooi evenement, waarbij veel ontmoetingen plaatsvonden en contacten werden onderhouden. We kijken alweer uit naar de volgende editie!

De sprekers van de Woudschoten conferentie.