Kennis maken bij VORtech

 Hoe blijft VORtech ook na 25 jaar nog aan het front van technologie?

Klanten komen bij VORtech vanwege de specifieke kennis en ervaring van de VORtechers. Het actueel houden van die kennis en ervaring is dan ook een kernproces binnen VORtech. Koos Huijssen, een van de partners van VORtech, vertelt hoe we dat doen. 

Er zijn in Nederland naast VORtech nauwelijks andere bedrijven die zich specialist kunnen noemen op het gebied van programmatuur voor simulatie en complexe berekeningen. Om ons niveau van expertise te handhaven moeten we voortdurend nieuwe kennis absorberen. Maar kennis alleen is niet genoeg. We zullen de kennis ook moeten omzetten in praktische vaardigheden en ervaring waarmee we klanten efficiënt en effectief kunnen bedienen. 

Tegelijk zijn kennis en ervaring lastig te definiëren. Welke kennis is relevant? Wat is er nodig voordat je iemand ervaren kunt noemen? Hoe zorg je ervoor dat kennis voldoende gespreid is zodat die niet afhankelijk is van één bepaalde collega? Om beleid te maken rondom al deze vragen is er binnen VORtech een kennismanager. Koos Huijssen, partner bij VORtech, heeft die taak op zich genomen. 

 Wat is de kennis van VORtech? 

Koos: “Elke VORtecher heeft een combinatie van kennis over software engineering, numerieke wiskunde en klant- en projectgerichte vaardigheden. Het gaat dus om meer dan alleen technische kennis. Je moet het ook kunnen vertalen naar adviezen voor de klant en naar concrete implementaties. Ook op dat gebied willen we een kwaliteit kunnen leveren die uitstijgt boven wat de markt verder biedt. 

Niettemin is de onderscheidende kennis toch vooral scientific software engineering. Iedereen heeft in de mix van vaardigheden wel iets waar hij heel goed, of iets minder goed in is. Zo zal de een beter zijn in Fortran of in Python en een ander in machine learning of in eindige elementen methodes.” 

Als bedrijf wil VORtech onderscheidend zijn in High Performance Computing, het combineren van metingen en modellen en in het ontwikkelen van operationele applicaties rondom machine learning. Koos: “Bij veel van ons werk speelt toegepaste wiskunde een belangrijke rol. Dat gaat dan over onderwerpen als iteratieve solvers, optimalisatietechnieken, tijdreeksanalyse. Dat zijn methoden en technieken die door weinig bedrijven aangeboden worden. Daarin kunnen we onze klanten heel erg vooruithelpen.” 

Waar komt kennis bij VORtech vandaan? 

Het vakgebied van scientific software engineering is voortdurend in ontwikkeling. Er worden nieuwe talen ontwikkeld, er komen nieuwe ontwikkelplatformen bij, en ook de plaats waar berekeningen plaatsvinden verandert door toepassing van rekenen op GPU’s, gevirtualiseerde omgevingen en de Cloud. 

Koos legt uit hoe VORtech bij de tijd blijft: “Nieuwe kennis opbouwen gebeurt grotendeels vanzelf. Al onze medewerkers werken voor meerdere klanten en werken daar samen met collega’s en andere vakgenoten. Door die samenwerking wordt kennis uitgebreid en doorgegeven, met klanten en onderling binnen VORtech. Zo kan wat bij het ene project wordt geleerd over wat wel of niet werkt, ook meteen bij een ander project worden gebruikt.” 

Daarnaast zijn ook nieuwe medewerkers die vers van de universiteit komen een bron van aanvullende kennis. Ontwikkelingen die op universiteiten plaatsvinden, komen zo op een natuurlijke manier ook bij VORtech terecht. Dat loopt dan voor de markt uit, en de kunst van VORtech is om dat te combineren met de ervaring die VORtechers hebben als scientific software engineer, om te kunnen aangeven of het ook (al) werkt in de praktijk. Voor de klanten van VORtech is het bijvoorbeeld ook van belang dat een techniek over nog veel jaren ondersteund blijft worden. 

Tenslotte noemt Koos ook nog de strategische kennisontwikkeling. “Dat gaat dan over onderwerpen die niet vanzelf komen maar wel belangrijk lijken te worden. Of waar we in het gangbare werk meer verdieping willen brengen. Een voorbeeld van dat laatste is legacy code. Daar hebben we dagelijks mee te maken bij ons werk maar je moet er even apart voor gaan zitten om te reflecteren op hoe we daar het beste mee om kunnen gaan.”  

 

Hoe stuur je kennisontwikkeling binnen VORtech? 

Koos: “We sturen actief op kennis. Zo wordt er bijvoorbeeld jaarlijks een kennisplan opgesteld. Daarin zijn kennisdoelen verzameld voor VORtech als geheel. In de kenniscyclus verzamel ik input van alle VORtechers over nieuwe ontwikkelingen die zij zijn tegengekomen, in hun contacten met klanten en vakgenoten, over kennis waarvan het gemis werd gevoeld in de projectuitvoering, over kansen die zich openen in de markt. Aan de hand daarvan worden in het kennisplan een aantal onderwerpen, de strategische kennisdoelen, aangegeven waar VORtech gericht kennis in wil ontwikkelen.” 

Kennis- en competentieontwikkeling is ook verankerd in het personeelsbeleid van VORtech. Iedere VORtecher zal zich op elk van de relevante assen (software engineering, numerieke wiskunde, klant- en projectgerichte vaardigheden) moeten blijven ontwikkelen. In een persoonlijk ontwikkelingsplan bepaalt elke collega concrete ontwikkeldoelen voor de korte en langere termijn. Minstens twee keer per jaar wordt geëvalueerd wat er is gedaan, wat er te doen is, en ook of er nieuwe ideeën zijn over richtingen waarin je je wilt ontwikkelen. Die ideeën zijn dan geïnspireerd door eigen ervaringen in de praktijk en door het kennisplan. 

We stimuleren kennisontwikkeling door ruimte te geven om dingen nader uit te zoeken die een medewerker tegenkomt maar waar misschien nog geen directe toepassing voor is. Zo is er afgelopen jaren gewerkt aan symmetry preserving methoden, een numerieke techniek die ervoor zorgt dat bepaalde berekeningen veel nauwkeuriger kunnen worden gedaan. Daar hebben collega’s ook wetenschappelijke artikelen over geschreven. 

Koos legt uit dat het niet alleen gaat om het ontwikkelen van nieuwe kennis, maar ook het borgen van bestaande kennis en ervoor zorgen dat alle collega’s een minimaal basisniveau hebben. “Nieuwe medewerkers beginnen als onderdeel van een team, en door met ervaren mensen samen te werken, en elkaars werk te reviewen, worden ze meegenomen. Zo’n meester-gezel relatie werkt in praktijk heel goed. Daarnaast kan een cursus de benodigde minimale kennis en vaardigheid geven om een ontwikkeldoel te bereiken. En dan zijn er nog de klant- en projectgerelateerde vaardigheden. Ook dat soort dingen leer je vooral door onder begeleiding van een mentor dingen te doen.” 

Verder hebben we regelmatig lunchlezingen zowel door collega’s als door externen. Daarmee zorgen we ervoor dat wat de ene collega geleerd heeft ook bij andere collega’s terecht komt of dat we nieuwe kennis van buiten VORtech binnenhalen. 

Koos: “Uiteindelijk zit onze kennis en ervaring in onze mensen, dus kennisontwikkeling kun je alleen doen door mensen te inspireren, te stimuleren en te faciliteren. Als je de goede mensen hebt, dan komt de rest vanzelf.”