Slim opladen van elektrische voertuigen

Recoy, een startup in Amsterdam, laat door VORtech een applicatie ontwikkelen voor het slim opladen van elektrische voertuigen. Het doel is om zoveel mogelijk te laden als de elektriciteitsprijs laag is. Een leuke uitdaging voor VORtech.

Recoy is een jong bedrijf dat organisaties helpt om maximaal gebruik te maken van energieflexibiliteit. Zoals medeoprichter Sjoerd Wittkampf het uitlegt: “Bij veel bedrijven zijn er mogelijkheden om een beetje te spelen met het moment waarop ze energie gebruiken. Daardoor kunnen ze handig inspelen op fluctuaties in de energieprijs. Die prijs is bijvoorbeeld vaak laag als er veel wind- of zonne-energie beschikbaar is.”

Het slim opladen van elektrische auto's scheelt veel geld

Een van de doelgroepen die Recoy op het oog heeft zijn bedrijven die veel elektrische voertuigen gebruiken, zoals sommige busmaatschappijen. Door een slimme laadstrategie kan flink op de energiekosten bespaard worden. Op dit moment gebruiken de meeste fleetowners nog geen slimme algoritmes om in te spelen op de sterke schommelingen in de elektriciteitsprijzen. Recoy ziet mogelijkheden om het opladen veel slimmer te doen dan wat er nu gebeurt. Daarom is ze het project Next Generation Smart Charging begonnen, ondersteund door de topsector Energie, de provincie Zuid-Holland en Enpuls.

Het vinden van een goede laadstrategie is overigens zeker niet makkelijk. Sjoerd: “De prijs van elektriciteit fluctueert flink over de dag. Je kunt maar beperkt vooruitkijken want die prijs wordt door heel veel invloeden bepaald. Toch moet je zorgen dat het voertuig op tijd opgeladen is. Je kunt dus niet eindeloos wachten tot de prijs laag genoeg is.” Daar komt nog bij dat op de locatie waar de laadpalen staan soms ook zonnepanelen zijn geïnstalleerd. Als er voldoende zon is, is het meestal voordelig om de opgewekte stroom niet te exporteren naar het net, maar zelf te gebruiken.

Dit is precies het soort complexe vraagstukken waar we bij VORtech enthousiast van worden. Matteo Giani staat aan de lat om het centrale algoritme te ontwikkelen. Zeg maar: de intelligentie van het systeem. Het is nog even zoeken naar de juiste aanpak. Volstaan een paar handige regels of is een klassieke optimalisatie bruikbaar? Of kunnen we iets met machine learning? Matteo: “in de basis is het een optimalisatievraagstuk, maar de moeilijkheid is dat je niet alle informatie hebt over de hele periode waarin het laden plaatsvindt: voor de energieprijs heb je alleen voorspellingen voor het komende uur. Voor de beschikbare zonne-energie kun je verder vooruitkijken, maar ook dat is niet volledig betrouwbaar.” Recoy zelf heeft al wat algoritmen bedacht. Een leuke uitdaging voor VORtech om met iets beters te komen.

Maar het gaat niet alleen om dat slimme algoritme. Voor deze applicatie moet een compleet IT-systeem opgezet worden dat alle benodigde informatie ophaalt, de laadstrategie bepaalt voor alle voertuigen die op dat moment aan het opladen zijn, en vervolgens het opladen aanstuurt. VORtech is ook verantwoordelijk voor deze kant van de applicatie.

Het programmeerwerk vindt plaats in Turkije. Mark Roest, managing partner bij VORtech, vertelt dat dit een nieuwe ervaring is voor het bedrijf: “meestal doen we programmeerwerk zelf omdat het vaak onlosmakelijk verbonden is met de algoritmiek waarin we gespecialiseerd zijn. In dit geval zijn er ook grote stukken die niet zo’n wiskundige expertise vergen. Die kunnen veel goedkoper in het buitenland ontwikkeld worden. Recoy heeft ons de kans gegeven om dat uit te proberen met een partij in Turkije. Dat bleek goed te werken. Het heeft zeker geholpen dat de directeur van onze Turkse partner een tijd in Nederland gewoond heeft. Hij kent onze taal en onze gewoontes en dat maakt de communicatie makkelijk. Dan nog is het werken op afstand wel lastiger dan wanneer je samen aan tafel zit. Maar voor projecten die zich ervoor lenen zullen we vast vaker van deze optie gebruik gaan maken.”

Het project wordt in een aantal cycli van ieder een maand uitgevoerd waarbij steeds een onderdeel van het totaalsysteem gemaakt wordt. Daarbij is veel contact met alle betrokkenen: zowel de Turkse onderaannemer als de experts van Recoy zelf, haar adviseurs en de beoogde klanten. Op die manier wordt alle beschikbare kennis maximaal benut.

De bedoeling is dat er na de zomer begonnen wordt met een pilot waarin het systeem uitgetest wordt door een tweetal bedrijven die veel gebruik maken van elektrische voertuigen: een busmaatschappij en het transportbedrijf BREYTNER in Zuid-Holland. Mark kijkt er met spanning naar uit: “De praktijk blijkt vaak weerbarstiger dan wat je van tevoren kunt bedenken. Dus we zullen best nog wat tegenvallers gaan krijgen. Gelukkig hebben we een heel sterke groep mensen die hieraan werkt. Samen moeten er zeker uit kunnen komen.”